De Stem Van Bakel is op de eerste plaats opgericht om de leefbaarheid binnen Bakel op termijn te waarborgen. Daartoe zijn zeven werktakken in het leven geroepen die ieder een bepaalde bevolkingsgroep vertegenwoordigen of een bepaald thema behandelen. Op deze site staan onder elke werktak de notulen en agenda van de vergaderingen. Zo kan iedereen zien welke onderwerpen er momenteel behandeld worden of al behandeld zijn. Elke vergadering is in principe openbaar.
Daarnaast treedt De Stem Van Bakel op als gesprekspartner van bijvoorbeeld de gemeente Gemert-Bakel of andere vertegenwoordigende instanties.
Tot slot, en niet op de laatste plaats, heeft De Stem Van Bakel zich geconformeerd aan het opstellen van een integraal dorpsplan.

Om de voortgang te bewaken kent De Stem Van Bakel een dagelijks en algemeen bestuur. Dat bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur

Peter Lucassen (voorzitter)
Siel Peijs (secretaris)
Eric Peters (penningmeester)

Algemeen bestuur

Peter Lucassen (voorzitter)
Siel Peijs (secretaris)
Eric Peters (penningmeester)
Johan Habraken (Ondernemen)
Ria Willemsen (Bospark Bakel)
Sylvia Conijn (Wonen, zorg en welzijn / Jeugd en jongeren)
Wilma van Grinsven (Wonen, zorg en welzijn)
Joke Verberkt-Linskens (Ouderen)
Judith Lucassen (Communicatie)
Dennis Kerkhof (Veiligheid en openbare ruimte)
Ben Vereijken (Cultuur, evenementen en toerisme)

Secretariaat

Wilhelminastraat 27
5761 AM Bakel
bestuur@destemvanbakel.nl