Kwaliteit van de woonfunctie

Voor inwoners van Bakel komt de leef- en woonomgeving op de eerste plaats. De kwaliteit van de woonfunctie is dus een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid.

Belangrijke componenten hierin zijn kwalitatief goede basisvoorzieningen, een groene leefomgeving, een robuuste aansluiting op regionale infrastructuren en netwerken, sociale binding en zorg voor elkaar, een hoge mate van gedragen zelfbeschikking, een gedeelde identiteit en economisch perspectief.