JOP – Jongeren OntmoetingsPlek

Status JOP februari 2021

Wat is er gebeurd?

  • Het plan was om de container (keet) gedurende een half jaar te plaatsen in Bakel.
  • DSVB heeft samengewerkt met de gemeente en het jongerenwerk.
  • Overleg met buurt Hendrikstraat/Beatrixstraat op 20.06.19.
  • Overleg met buurt rondom Groene Long op 23.09.19.
  • Er was onvoldoende draagvlak voor het plaatsen van een JOP (container).

Wat is de huidige situatie?

  • Achter de schermen heeft het Jongerenwerk samen met de gemeente en medewerkers van de Fuse een alternatief plan bedacht.
  • De jongeren worden nu opgevangen in het gebouw van de Fuse. Ze worden begeleid door een enthousiaste groep vrijwilligers in nauw overleg met medewerkers van de Fuse.
  • De wijkagent signaleert sinds het begin van de huidige werkwijze een flinke daling van overlast.
  • Het plaatsen van de JOP container is nu van de baan.

Wat is een JOP?

JOP staat voor Jongeren Ontmoetingsplek. Jongeren zijn graag bij elkaar en spreken daarvoor af op centrale plekken, bijvoorbeeld winkelcentra, schoolpleinen of stations. Dit kan gepaard gaan met overlast voor omstanders en omwonenden. Met een JOP voorkomt u deze samenscholing op ongewenste plekken en regisseert u de plek waar ze samenkomen. De Jongeren Ontmoetingsplek is veelal overdekt en kan worden voorzien van banken en een afvalbak.

 

JOP in de gemeente.

De jongeren hebben zelf samen met het jongerenwerk van de LEV groep het verzoek gedaan voor een JOP. In Gemert heeft de JOP op diverse plaatsen gestaan. De ervaringen zijn wisselend.

Momenteel wordt er gekeken of er een geschikte plek kan worden gevonden voor een JOP in Bakel.

Notulen van de diverse bijeenkomsten met betrekking tot de JOP kunnen via onderstaande links worden bekeken.

Notulen bijeenkomst 20 juni 2019

Notulen bijeenkomst 23 september 2019