Excelleren in de zorg

Vanwege de aanwezigheid van het Sint Jozefsheil/Jan de Witkliniek sinds begin jaren 60 van de vorige eeuw heeft zorg de laatste halve eeuw een belangrijke rol gespeeld binnen Bakel, ook economisch. Veel inwoners zijn opgeleid of werkzaam in de zorg.

Inwoners zijn daardoor gewend elkaar te helpen en om voor elkaar klaar te staan. Dat heeft deels ook te maken met de agrarische achtergrond van Bakel. De schrale zandgrond maakte het vroeger niet makkelijk om landbouw te bedrijven.

Die bereidheid om voor elkaar klaar te staan zie je nog terug, bijvoorbeeld met de populariteit van het Kindervakantiewerk, KBO en het Boakels Triduüm. Maar ook in het rijke verenigingsleven en de animo bij dorpsfeesten als kermis, StreetRock en carnaval.