Belangrijke telefoonnummers

Dorpsondersteuners Bakel

Marjo van der Wallen
06-89970546
dorpsondersteuner-bakel.marjo@hotmail.com

Reinier Koelink
06-89971093
reinier.dorpsondersteunerBakel@gmail.com

Weten wat te doen! d.d. 10/10/19

Kleine ergernissen Melden bij
Diefstal      Aangifte doen:

 • Heterdaad:
Politie 

Afval op straat Kan zelf opruimen niet? 

Meld het dan bij de gemeente.

Agressie / bedreiging / geweld op straat / Asociaal verkeersgedrag Politie

Buren ruzie
 1. Probeer zelf op te lossen
 2. Lukt dit niet dan kan buurtbemiddeling via de LEVgroep ingezet worden (0492-36 30 26)
Discriminatie Adviespunt Discriminatie (040-21 93 420)
Drugsoverlast Politie

Evenementen- en horecaoverlast
 1. Zelf organisatie / horecaondernemer aanspreken.
 2. Werkt dat niet of durft u dat niet, bel dan de gemeente 0492-378 500
 3. Acute overlast: Milieuklachtencentrale 073-6812821 / politie 0900-884
Gevonden voorwerpen en verloren voorwerpen Gemeente via digitaal loket: 

https://dloket.gemert-bakel.nl

Hanggroepen overlast
 1. Spreek groep zelf aan
 2. Lukt dit niet of durft u dat niet, bel dan de gemeente 0492-378 500 of anders
 3. De politie via 0900-8844
Hondenpoep
 1. Zelf de veroorzaker aanspreken
 2. Via app: buitenbeter
 3. Digitaal loket: https://dloket.gemert-bakel.nl
 4. Gemeente Gemert-Bakel 0492-378 500
Milieuklachten Gemeente Gemert Bakel 0492-378500
Ongedierte Gemeente Gemert Bakel 0492-378500
Overlast openbare ruimte (zoals struiken en verkeersborden)
 1. Via app: buitenbeter
 2. Digitaal loket: https://dloket.gemert-bakel.nl
 3. Gemeente overdag 0492-378 500
 4. Nood: Calamiteitendienst 06-51 50 20 14
Straatverlichting defect
 1. Storingsmelding-openbareverlichting@heijmans.nl
 2. Firma Heijmans 0800-23 45 125
 3. Nood: Calamiteitendienst 06-51 50 20 14
Parkeeroverlast
 1. Gemeente 0492-378 500
 2. Acute overlast: politie 0900-8844
Stookoverlast
 1. Gemeente 0492-378 500
 2. Buiten kantooruren: politie 0900-8844
Uitstallingen op trottoir of straat  Gemeente (0492-378 500)
Vandalisme / baldadigheid Politie

Vuurwerkoverlast Politie

 • 0900-8844
Weg- en bermbeheer
 1. Via app: buitenbeter
 2. Gemeente 0492-378 500
 3. www.gemert-bakel.nl
 • Straatverlichting kan ook via buitenbeterapp, MOR of telefonische via de gemeente worden doorgegeven.

Wij geven dit dan door aan Heijmans.

Belangrijke telefoonnummers & site:

Instantie telefoonnummer
Gemeente kantooruren
 1. 0492-378500
 2. www.gemert-bakel.nl
 3. 06-28500905 WhatsApp
Calamiteitendienst gemeente (bij gevaarlijke situaties buiten kantooruren ook in weekend) 06-51502014
Politie (geen spoed en wijkagenten) 0900-8844
Politie, brandweer, ambulance spoed  112
LEVgroep (Leven en Verbinden)  0492-363026
Adviespunt Discriminatie 040-2193420
Brandweer niet bij noodsituatie gemeente- huis van Laarbeek (= samenwerking) 040-2203203 (centrale; vragen naar de betreffende post Gemert – Bakel – De Rips)
Meld Misdaad anoniem 0800-7000
Internetsite politie 
Milieuklachtencentrale 073-6812821

Wanneer bel ik 0900-8844?

De stelregel is: geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844! Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Zo nodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. De computer vraagt u een plaatsnaam in te spreken. Voor bijvoorbeeld Gemert spreekt u in “Gemert-Bakel”, of “Eindhoven”. De aansturing van de politie vindt plaats vanuit de meldkamer en Eindhoven valt net als Gemert-Bakel in de regio Oost-Brabant.

 

In welke situaties kan ik contact opnemen met 112?

In geval van spoed. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is of wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Door 112 te bellen kan iemands leven gered worden, kan de politie de daders van een misdrijf aanhouden of kan een misdrijf worden opgelost doordat de dader(s) kan worden betrapt.