Wie is er volgens jou de meest aangewezen Bakelse Bakelnaar 2021 en mag een jaar lang met de eeuwige roem en eer gaan strijken?

Iemand die zich inzet voor Bakel, er niet weg te denken is….. Nomineer mee! Vul het online stemformulier in en laat ons weten wie jij nomineert.

Praktische gang van zaken:

  • Stemmen kan van 8 november t/m 5 december.
  • Dit kan digitaal via bovenstaande link of via een briefje te vinden bij Jumbo, Aldi, Wilbertsdries,
  • Vermeld op het digitale stembiljet en op het briefje
    1) de naam van degene op wie u stemt en
    2) uw eigen e-mailadres (als het e-mailadres niet vermeld wordt, is de stem ongeldig)
  • Per e-mailadres mogen 2 stemmen uitgebracht worden.