Woningbouw

Het versterken van de woonfunctie is cruciaal. Michiel van Hoof: “Het toevoegen van woningen zorgt voor een groter draagvlak van voorzieningen in het dorp, toenemende levendigheid en verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit”. Daarbij kan de woningbouw een financiële bijdrage leveren aan de centrumontwikkeling.

Woningen voeg je niet zomaar toe, daarvoor moet een aantal voorwaarden gecreëerd worden, bijvoorbeeld dat het planologisch mogelijk is. Er is een inventarisatie gemaakt van locaties waar woningbouw misschien een interessante mogelijkheid is. Er is vraag naar appartementen en (gelijkvloerse) eengezinswoningen in Bakel, zowel voor de jeugd als de senioren. De Stem van Bakel heeft een woononderzoek uitgevoerd dat dit indicatief aantoont. Afhankelijk van de omvang van het project en het tijdstip ligt nader marktonderzoek voor de hand.

Zie ook:

Presentatie Neerakker fase 1 en 2

Agenda