Verswinkels

Het samenbrengen van de verszaken tot een versmarkt (al dan niet aangevuld met streekproducten) zou de positie en de invloed van de winkels binnen het dorp kunnen versterken. Een groot aantal (vers)winkels is gelegen in of rond de Van de Poelstraat. Dit maakt de Van de Poelstraat een logische keuze om verswinkels te clusteren. Gedurende de bijeenkomst in juni werden er volop ideeën uitgewisseld aan de projecttafel over dit thema. Ondernemers uit de Van de Poelstraat waren in grote getale aanwezig om actief mee te doen. Een eerste voorzichtige conclusie was al dat de opgave voor de Van de Poelstraat is om samen iets neer te zetten dat deze straat verbijzonderd. Uit onderzoek blijkt dat het kansrijker is wanneer winkels en horeca zijn geconcentreerd.

Johan Habraken: “Het centrum is meer toekomstbestendig als de winkels en horeca geconcentreerd zijn. Kwaliteit en samenwerken is natuurlijk ook belangrijk”.

Agenda