Veiligheid en openbare ruimte

Veiligheid en Openbare Ruimte

Soms is de volgorde zelfs Openbare ruimte en veiligheid omdat de veiligheid altijd in een omgeving afspeelt of in het gevoel van iemand die ergens is:
Openbare Ruimte. Uw huis en eventuele tuin zijn van u of van uw verhuurder. Winkels en bedrijven zijn eigendom van hun eigen stuk grond. De ruimte die geen particulier eigendom is en door ‘iedereen’ kan worden gebruikt is openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn wegen, plantsoenen, pleinen, trottoirs, parken, openbare parkeerterreinen, bossen, enz. enz. enz. U gebruikt waarschijnlijk elke dag dus de openbare ruimte!
Veiligheid. De definitie is: veiligheid in het openbare leven die in gevaar kan komen door bijvoorbeeld rampen, oorlogen of gedragingen van groepen mensen. Waar wij als mensen samen aan kunnen werken is dus: beter het wegnemen van onveiligheid. Iedereen heeft er baat bij. Voorbeelden zijn verkeersveiligheid, toezicht, verlichting, gedragingen en waakzaamheid. Fysieke veiligheid in situaties of door gebreken in de openbare ruimte maar ook veiligheid als gevoel (inbraak, onveiligheid op straat, gedragingen van mensen).

Samen
Als Bakelnaren maken wij allemaal gebruik van de openbare ruimte en willen we ons graag allemaal veilig voelen. Samen. Dat is het sleutelwoord. Als we ons gedrag aanpassen op elkaar zal het samenwerken naar oplossingen meer soelaas bieden.
Die ene stoeptegel die los ligt, iedereen over moppert maar niemand het meldt bij de gemeente;
het gevoel van onveiligheid in dat ene steegje waar iedereen over klaag, maar niemand meldt dat de lantaarnpaal daar kapot is;
elkaar aanspreken als men te hard rijdt of onfatsoenlijk geparkeerd staat èn dat ook accepteren van elkaar!
Samen kunnen we veel doen om onze openbare ruimte netjes, gezellig en veilig te houden. Daar hebben we allemaal baat bij!

Bestuurslid
Omdat openbare ruimte en veiligheid algemeen goed is, heeft elke werkgroep binnen de Stem van Bakel hiermee te maken. Openbare ruimte en veiligheid is niet losstaand maar juist altijd integraal: als één werkgroep met een gedeelte van Bakel bezig is, dan kan dat invloed hebben op een andere werkgroep. Of zelfs als onderwerp dat ongezien heel Bakel betreft. Het is daarom dat er geen werkgroep is dat slechts één onderwerp bekijkt, maar als bestuurslid de andere werkgroepen adviseert en soms ook beperkt. Als bestuurslid Veiligheid en Openbare Ruimte houd ik mij bezig met alle zaken die te maken hebben met veiligheid en de openbare ruimte.

Meld tekortkomingen!
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Installeer daarom de app “buitenbeter” en gebruik deze als u in de openbare ruimte iets ziet dat niet klopt. Je kan hier veel zaken melden waaronder: zwerfvuil, slecht wegdek, kapotte straatverlichting, losse stoeptegels, graffiti, ongedierte en kapotte speeltoestellen. Ook kunt u uw eigen wens of idee hier melden. De gemeente zal afwegen of en in welke termijn zij ingaan op uw klacht/idee.  Ook via de gemeente-site kunt u uw melding doen.
Klagen of mopperen is makkelijk, maar als u het ook meldt dan kan er pas wat aan gedaan worden. Zo helpen we samen aan een nettere en betere openbare ruimte en veiligheid.
Voor veiligheidszaken kunt u terecht bij de wijkagent van de Politie. Bij direct en acuut gevaar moet u natuurlijk direct 1-1-2 bellen! Wel politie, geen spoed? Dan belt u 0900-8844.

Dennis Kerkhof

Leden

Dennis Kerkhof

Bestuurslid Veiligheid en Openbare Ruimte

Agenda