Hoe ziet Bakel er in 2040 uit?

Staat de kerk straks nog in het midden? Koken we op groene energie uit de landbouw? En hoe willen we het liefst wonen?

‘Waaraan moet Bakel voldoen om in 2040 ruimte te bieden om veilig op te groeien en gezond oud te worden?’

Dat is de vraag die De Stem Van Bakel (DSVB), Ondernemersvereniging Bakel (OVB) en ZLTO zich hebben gesteld. Ze hebben de handen ineen geslagen om verschillende toekomstscenario’s voor Bakel te verkennen.

Op 19 april vond al een avond plaats waarop inwoners van Bakel gevraagd werd om mee te praten en mee te denken.
Op dinsdag 20 juni vindt een vervolg plaats, en presenteren DSVB, OVB en ZLTO hun visie op Bakel in 2040.

De informatieavond van 20 juni vindt plaats in ’t Viltje en begint om 19.30 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd. Graag even aanmelden via secretaris@destemvanbakel.nl.