Status werking waterelement Sint Wilbertsplein

Beste inwoners van Bakel,

Sedert 1 februari ben ik gestart als Regisseur Centrumontwikkeling in Gemert en Bakel. Vanuit die functie sta ik vooral in nauw contact met de betrokken vrijwilligers van DSVB m.b.t.  de centrumplannen van Bakel.

Zoals bekend is bij de uitvoering van fase 1b van het Sint Wilberts plein een uniek waterelement aangelegd. Maar velen van u zullen ook gezien hebben dat het waterelement haar naam geen eer aan doet en dat van water nog steeds geen sprake is. DSVB heeft dat uiteraard onder onze aandacht gebracht en samen met mijn collega’s van openbaar beheer ook opgepakt maar resultaat heeft u nog niet gezien. U zult ongetwijfeld uw vertegenwoordigers in DSVB hierop hebben aangesproken maar  laat mij duidelijk zijn, DSVB valt niets te verwijten. Dat geldt overigens ook voor mijn collega’s van openbaar beheer. Dat laat onverlet dat wij als gemeente eerste aanspreekpunt zijn voor het in werking stellen en het onderhoudscontract hierover. U mag aannemen dat de contacten hierover met het bedrijf dat voor het onderhoud dient te zorgen op dit moment pittig zijn en dat onze inzet er in eerste instantie op is gericht het element zo snel als mogelijk in werking te stellen. Daarna zal hierover met genoemd bedrijf het laatste woord nog niet zijn gesproken.

Als kersverse regisseur meende ik er goed aan te doen ,mede op verzoek van de vertegenwoordigers van DSVB, om u hiervan op de hoogte te stellen en u namens de gemeente onze excuses aan te bieden.

Rob Poel

Regisseur Centrumontwikkeling Gemert-Bakel