Reactie DSVB op vraag COA

Op donderdag 6 oktober maakte burgemeester Michiel van Veen bekend dat de gemeente van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de vraag had gekregen om huisvesting te bieden aan 300 vluchtelingen op het Zorgboogterrein in Bakel. Eerst voor een noodperiode van minimaal 2 jaar. Vervolgens voor 5 tot 10 jaar via reguliere, semipermanente huisvesting.

Terwijl de burgemeester nog niet had uitgesproken dat hij die vraag wilde onderzoeken, kwam in Bakel al een hele beweging op gang. Tegenstanders lieten luidkeels van zich horen. En ook de voorstanders roerden zich. Tegelijkertijd was er de gebruikelijke zwijgende middengroep.

Bij De Stem Van Bakel zijn we geschrokken van alle felle stellingnames. Simpelweg omdat het in onze ogen nog helemaal niet mogelijk is om voor of tegen te zijn. De doodeenvoudige reden: er is nog nauwelijks bekend wat de vraag van het COA precies inhoudt. 

  • Zo weten we niet wat de samenstelling of de achtergrond van de groep mensen is. Zijn het gezinnen die hun verblijfsstatus al (bijna) hebben en slechts tijdelijke huisvesting nodig hebben, in afwachting van reguliere woonruimte elders in het land? Of zijn het alleenstaande mannen of vrouwen die nog in het begin van de aanmeldprocedure zitten? 
  • Waar komt het aantal van 300 vandaan? 
  • Hoe ziet de woonvoorziening eruit die nieuw zal worden gebouwd, en komt die in een later stadium beschikbaar voor onze eigen inwoners? 
  • Is er toezicht op de verblijfsplek?
  • Wat gebeurt er als zich onverhoopt vervelende situaties voordoen?
  • Is er een plan om deze mensen actief bij het dorps- en verenigingsleven te betrekken, of bij de activiteiten op het Bospark, bijvoorbeeld als vrijwilliger?
  • Zijn er voorbeelden van andere plekken in Nederland waar een dergelijke semi-tijdelijke huisvesting goed of juist niet goed verloopt?

Zolang over dergelijke, basale vragen niets meer bekend is, zou niemand zich volgens ons zo fel moeten uitspreken. Hoe kun je voor of tegen een plan zijn als je nog niet weet wat dat plan inhoudt, laat staan wat de uitgangspunten zijn?

Ondertussen zien we, bij alle verschillende geluiden, één constante factor. Iedereen in Bakel is het erover eens dat we kwetsbare vluchtelingen die het écht nodig hebben moeten helpen. 

Laten we dat dan ook als uitgangspunt nemen. Laten we in Bakel op een open en eerlijke manier met elkaar het gesprek blijven voeren vanuit een positieve grondhouding. 

Dat betekent volgens ons: niet op voorhand de hekken van het Zorgboogterrein rücksichtsloos sluiten, maar samen nadenken over de vraag op welke manier en onder welke voorwaarden de opvang van vluchtelingen voor ons dorp wél zou kunnen passen.

Tot slot: Als bestuur van De Stem Van Bakel zijn we sinds vorige week vanuit verschillende kanten benaderd om namens heel Bakel onze stem te laten horen. Die vraag werd ons door zowel voor- als tegenstanders gesteld. Dit, samen met bovenstaand argument, maakt dat we niet op die vraag zijn ingegaan en dat voorlopig ook niet zullen doen.