Lezing belevenissen in glibberig amfibieënland op 21 april

De titel van deze lezing slaat op alle dieren die in dit foto-rijk verhaal aan bod komen. Amfibieën van Nederland, levend in water én op land.

Zij zijn alle glibberig door hun huid maar ook in figuurlijke zin dreigen ze uit onze handen te glippen door biotoop verlies, ziekten en verstoring.

De sprekers Bert Vervoort en Jeanne Soetens hebben diverse belevenissen in de wereld van deze wonderlijke dieren in een avondvullend verhaal verwerkt, zoals het uitzetten van boomkikkers en knoflookpadden, het drama van de sterfte van 99% van de vuursalamanders in Nederland, het volgen van kamsalamanders die een drukke weg moeten oversteken. 

De heikikkers die ze in de Peel gingen bekijken bleek ook hier in onze eigen omgeving voor te komen. 

Ook meer alledaagse soorten komen voorbij.  

Na de pauze laten ze zien hoe het vergaat met de boomkikkers die o.a. in de Mortelen in Oirschot zijn geherintroduceerd en waar ze als vrijwilligers voor Brabants Landschap vanaf het begin bij betrokken zijn. Alle belevenissen zijn verduidelijkt met eigengemaakt film- en foto-materiaal. 

De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk. Omdat er nog corona heerst is het noodzakelijk om voor 16 april aan te melden voor de lezing via ivnbakel@hotmail.com.

Wanneer: donderdag 21 april. Aanvang 19.30 uur

Waar: IVN gebouw Geneneind 2a te Bakel.