Het Roland de Kroonfonds

Roland was een markante inwoner van Bakel. Na zijn overlijden is, op zijn uitdrukkelijke wens, met zijn nalatenschap het Roland de Kroonfonds opgericht. Het fonds wil onder andere op het gebied van scholing, muziek, cultuur, sport en dergelijke iedereen tussen 4 en 30 jaar helpen. Zij die structureel of tijdelijk te weinig geld hebben om de kosten daarvoor te kunnen betalen.

Zie website www.rolanddekroonfonds.nl
Reageren via het fonds of via Marian Reijnders 0618329200