Uitkomsten van burgerpeiling onder inwoners van Gemert-Bakel

De rekenkamercommissie van Gemert-Bakel en Laarbeek heeft onderzoek laten doen naar de mening van inwoners van Gemert-Bakel over een viertal onderwerpen:

 • het woon- en leefklimaat;
 • de relatie tussen de inwoners en de gemeente;
 • de gemeentelijke dienstverlening;
 • zorg en welzijn.

Onder de titel “Inwoners van Gemert-Bakel hebben gesproken…” is het rapport vorige week openbaar geworden.

Er hebben 1.049 inwoners uit de gemeente Gemert-Bakel meegedaan, waarbij er gekeken is naar een goede spreiding onder de zeven kernen Gemert, Bakel, Milheeze, Handel, De Mortel, De Rips en Elsendorp.

Het aantal ingevulde vragenlijsten vanuit de dorpen:

 • Gemert: 257
 • Bakel: 200
 • Milheeze: 139
 • Handel: 136
 • De Mortel: 108
 • De Rips: 73
 • Elsendorp: 62
 • niet ingevuld welk dorp: 74

Het onderzoek biedt daarom een betrouwbaar en representatief beeld over wat de inwoners vinden van hun woonomgeving, de gemeente, hun gezondheid, vrije tijdsbesteding en dergelijke. Ook is goed te zien wat de inwoners per kern vinden van de voorzieningen in hun dorp. Tevens is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Het onderzoek is door de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad en het college van B&W aangeboden. De rekenkamercommissie geeft zelf geen oordeel over de uitkomsten van het onderzoek, maar geeft wel aan dat het gemeentebestuur lering kan trekken uit de oordelen van inwoners en de scores die zij bijvoorbeeld geven aan het gemeentebestuur. Ook beveelt de rekenkamer aan om nog eens naar het voorzieningenniveau van de gemeente, en specifiek per kern, te kijken.

Nu is de gemeente Gemert-Bakel aan zet….

Het rapport is te vinden op de website van de gemeente: https://www.gemert-bakel.nl/nieuws/rekenkamercommissie-brengt-rapport-burgerpeiling-uit

Voor opmerkingen of een vraag om informatie over het onderzoek zelf kunt u een mail sturen naar:

rekenkamercommissieLB@Laarbeek.nl