KVW Bakel draait door

Goed nieuws! KVW Bakel gaat dit jaar een heel groot deel van de week haar  programma draaien.

Ondanks dat we niks konden beloven, hebben ruim 300 kinderen zich aangemeld voor de Bakelse kindervakantieweek!

Gelukkig gaat het allemaal weer wat beter en zijn er flinke versoepelingen.

Na een lange vergadering van de werkgroep, waar we alles goed hebben overwogen, hebben we besloten om dit jaar een goed, leuk, interessant en veilig programma te maken. Van Maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september.

Deze kinderen hebben online een doeboek besteld waarmee ze in de vakantie en in de KVW week allerlei activiteiten kunnen doen. Tegelijk met het bestellen van het doeboek hebben ze ook aangegeven om mee te doen met het programma van de KVW als dit door zou gaan.

We draaien de dagen op twee verschillende locaties waar genoeg ruimte is en die we ook netjes kunnen afsluiten. Vooralsnog zijn toeschouwers nog niet mogelijk.

Het programma ziet er als volgt uit:

Maandag, woensdag en vrijdag :Halve dagen activiteit voor schoolgroepen 1 en 2 op locatie 1. De schoolgroepen 3 t/m 8 draaien hele dagen op locatie 2.

Dinsdag en donderdag:  kan iedereen aan hun doeboek werken.

Dinsdagavond: online bingo.

Donderdagavond: Normaal gaan de schoolgroepen 7 en 8 om de twee jaar op kamp, maar dat gaat helaas net als vorig jaar ook dit jaar niet door. Voor hen hebben we nu een extra avondprogramma gemaakt op donderdag 2 september.

Daar we in eerste instantie alleen de kinderen hebben laten opgeven, hebben we nu ook leiding en posten nodig. Door de versoepelingen is dit mogelijk.

Daarom vragen we ook nog leiding en posten zich op te geven.

Heb jij zin en tijd om de Bakelse jeugd een onvergetelijke kindervakantieweek te bieden? mail of bel dan snel Francien Bergmans francienvriens1@gmail.com + 06-23 555 671

We hopen dat er voldoende zich melden, want zonder deze vrijwilligers kunnen we geen KVW doen. Alvast hartelijk dank.

KinderVakantieWerk houdt zich uiteraard aan de dan geldende corona maatregelen.

Heel veel groetjes van de KVW-Bakel werkgroep.