Collecte Goede Doelen Week Bakel gepland najaar 2021

Afgelopen week heeft de stuurgroep van de Goede Doelen Week na zorgvuldig en uitvoerig overleg het volgende besluit genomen. We schuiven de geplande collecte door naar week 38 en houden deze op 21 en 23 september as. mits de omstandigheden een en ander dan toelaten.

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus, met het aantal besmettingen dat niet terugloopt en allerlei beperkingen vanwege de RIVM maatregelen, vinden wij het niet verantwoord om de collecte voorjaar 2021 te laten plaatsvinden. Als organisatie hebben wij de morele verplichting, de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers niet in gevaar te brengen. De risico’s zijn momenteel nog te hoog.

De verwachtingen geven aan dat er in de 2e helft van dit jaar weer veel meer mogelijk is. De Goede Doelen hebben onze steun heel hard nodig. Onder gunstigere omstandigheden kunnen wij dat veel beter realiseren.

Stuurgroep Goede Doelen Week Bakel