Baokels Triduüm verzet naar 14, 15 en 16 september 2021

In 2020 kon het Baokels Triduüm door de corona pandemie helaas niet doorgaan. Om alle deelnemers toch een steuntje in de rug te geven kregen alle deelnemers op 15 september 2020 een boeketje bloemen, samen met een foto van alle vrijwilligers en een passend gedicht aangeboden. Deze geste werd met een vrolijk gezicht en een gemeend dankjewel door de deelnemers in ontvangst genomen.

De planning was dat het triduüm in 2021 op 8,9 en 10 juni gehouden zou worden. Het triduüm is bedoeld voor zieke, kwetsbare en/of eenzame mensen uit de Bakelse gemeenschap. Wij weten dat de behoefte om deel te nemen op dit moment erg groot is. Dit is gezien alle huidige maatregelen meer dan begrijpelijk. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers hebben voor als bestuur toppriori-teit. Gezien de huidige maatregelen ten aanzien van verzorging, de 1.50 m afstand en gezien het feit dat nog niet iedereen volledig gevaccineerd is het voor ons als bestuur te risicovol om het triduüm in juni 2021 door te laten gaan.

Het bestuur heeft dan ook besloten het Baokels Triduüm te verplaatsen naar 14, 15 en 16 september 2021. Laten we allemaal hopen dat het dan zeker door kan gaan, wij gaan er voor.

Normaal wordt in maart de jaarlijkse huis aan huis collecte gehouden. Deze collecte gaat, gezien de huidige maatregelen/omstandigheden dit jaar niet door. Mocht u ons toch willen steunen dan is uw vrijwillige bijdrage natuurlijk van harte welkom op ons rekeningnummer NL45 RABO 0109 5686 99. Alvast bedankt. Mochten er wijzigingen komen zullen wij u uiteraard blijven informeren.

Het bestuur