Ledenwerving KBO Bakel

Een vereniging kan niet zonder leden, bestuur, financiële middelen en zeker niet zonder vrijwilligers. KBO Bakel is een der grootste verenigingen in Bakel, misschien wel de grootste. Af en toe hoor je wel eens dat ouderen dik bij kas zitten, in sommige gevallen waar, maar anderzijds zijn er vele ouderen die de eindjes aan elkaar moeten knopen voor een fatsoenlijke oude dag. Maar natuurlijk laten we het hoofd niet hangen en streven we met zijn allen naar een betere toekomst. Dit kan alleen als we eendrachtig samen kunnen en willen werken. KBO Bakel is een bloeiende vereniging die een bestuur heeft dat voor vele ouderen op komt en een spreekbuis is voor allerlei vragen die bij senioren leven. Voor de contributie  per jaar hoeft  niemand het te laten. We hebben nu een aanbod voor u: als u lid wordt betaalt u in 2021 maar € 12,50 per persoon. Na dit jaar wordt het dan € 25,00 p.p Als KBO Bakel hebben we voor u een scala aan activiteiten waaraan u deel kunt nemen. Diverse thema’s komen aan de orde en als lid is dit gratis, niet leden betalen dan € 5,00. In korte tijd hebt u de contributie er uit  Dus aan de slag, geef een nieuw lid door aan de secretaris Phia Rijkers, telefoon 524221 Clausplein 4. Of  bij ledenwerving  Piet van Ansem, Mauritsstraat 2 ( 341849 )  of bij Rina Lucassen Akkerroosstraat 18, tel. 341809.