Geslaagde infoavond Herenboeren Landmeerse Loop 

25 enthousiaste mensen waren met 3 kartrekkers, Philomeen Duinisveld, Peter Geerts en Ruud Billenkamp van de Herenboeren Landmeerse Loop, op 10 december bijeen in de Boelthiek in Gemert om de werkwijze van onze toekomstige herenboerderij te doorgronden. De locatie was op het laatste moment gewijzigd door de verscherpte corona maatregelen op het Commanderij College. In de huiselijke sfeer van de Boelthiek konden de herenboeren een mooie presentatie geven. Aan de hand van een kort filmpje en een PowerPoint presentatie leidde Philomeen de geïnteresseerden door de structuur van de op te richten herenboerderij heen.

De presentatie was kort en krachtig en er was veel ruimte om op de door het publiek gestelde vragen in te gaan. Vanuit ieders persoonlijke ervaringsgebied konden de 3 kartrekkers een compleet beeld schetsen van het traject dat we samen gaan lopen. Van de investering die iedereen doet om mede-eigenaar te worden, tot de distributie van de opbrengst van de boerderij. Ook de natuur- en sociale waarden van de herenboerderij kwamen uitgebreid aan bod.

Onder de aanwezigen waren 2 jonge boeren uit de omgeving die kwamen snuffelen aan deze nieuwe agrarische loot aan de stam. In de nazit ontstond met hen een fijn gesprek over het boerenleven in deze tijd.

De avond resulteerde in een flink aantal intentieverklaringen van mensen die besloten herenboer te worden.

Nieuwsgierig geworden? Er zijn een aantal gróte én kleine informatiebijeenkomsten gepland. Kijk op onze website voor meer informatie en om je aan te melde: landmeerseloop.herenboeren.nl