Archeologisch proefsleuvenonderzoek Sint Wilbertsplein

Begin 2021 wordt gestart met de herinrichting van het Sint Wilbertsplein in Bakel. Het plein wordt ‘vergroend’ en wordt voorzien van een waterelement.

Het projectgebied ligt in een archeologisch waardevol gebied, er kunnen dan ook archeologische resten aanwezig zijn. Daarom wordt er vooruitlopend op de werkzaamheden een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt op 2 plekken nabij de kerk sleuven gegraven en onderzocht of en op welke diepte archeologische resten aanwezige zijn. Zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij de inrichting en uitvoering van het werk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Econsultancy op woensdag 9 december.