Reinier Koelink, de nieuwe dorpsondersteuner, stelt zich voor

Beste inwoners van Bakel,

Vanaf begin oktober werk ik als dorpsondersteuner van Bakel. Samen met Marjo van der Wallen zet ik me vol overtuiging in voor de inwoners van Bakel.

Ik woon sinds 1992 in Bakel; een prachtig dorp waar ik me, na jaren in Den Dungen te hebben gewoond, helemaal thuis voel; tezamen met mijn vrouw en 2 kinderen. Op verschillende manieren ben ik al bij het dorp betrokken. Zo ben ik betrokken bij de Buurtpreventie, als beheerder van de WhatsApp groepen.

Als dorpsondersteuner zie ik vooral een verbindende rol weggelegd. Oog hebben voor de behoeften van de vele inwoners van het dorp. Wat is er nodig? Waar kunnen we elkaar mee helpen? We leven met elkaar in een mooi dorp waarin we ook elkaar nodig hebben. Elkaar bijstaan en ondersteunen wanneer hier behoefte aan is. Soms lukt het gewoon even niet alleen. Vooral nu worden de afgenomen contactmomenten door corona zichtbaar voor ons.

Het helpen en ondersteunen van mensen geeft mij erg veel voldoening. De afgelopen 20 jaar ben ik onder andere werkzaam geweest in de palliatieve nachtzorg. Hierin heb ik vele mensen begeleid (jong en oud ) in de laatste fase van hun leven. Dit heeft me veel geleerd maar ook hoe betrekkelijk alles kan zijn. Een cliënt zei ooit eens tegen me “Het leven is wat je gebeurt , terwijl je andere plannen maakt”. Tja, een kern van waarheid , soms wordt er van je een grote opgave gevraagd dan is het fijn dat er mensen om je heen zijn die je hierbij ondersteunen. Je staat er niet alleen voor. Daar ligt mijn passie . Ook heb ik als Thuiscoach gewerkt waarin ik diverse doelgroepen heb begeleid, zoals mensen met psychiatrische problematiek , dementie , autisme , verslaving etc. Het is belangrijk om ieders kwaliteiten in de mens naar boven te halen en hier vertrouwen in te hebben.

Momenteel ben ik naast dorpsondersteuner werkzaam als begeleider op een arbeidsmatige dagbesteding voor jonge mensen met hersenproblematiek. Hier heb ik een fietsproject opgezet waarin we fietsen opknappen en schenken aan mensen in armoede.

De mens heeft me altijd geïnteresseerd , de diverse ontwikkelingen die de mens heeft door gemaakt. Dat brengt me naar de geschiedenis van de mens. Hoe leefde men toen en in wat voor omstandigheden , dat fascineert me.

Hier is dan ook mijn hobby uit ontstaan . Zoeken naar sporen uit het verleden. Als het enigszins kan trek ik er met mijn metaaldetector op uit in de hoop een tastbaar bewijs te vinden uit ons verre verleden.

Tijdens mijn sollicitatie gesprek werd mij de vraag gesteld; Reinier, waar zou jij als dorpsondersteuner over een jaar willen staan? Mijn antwoord was: “tussen onze inwoners waar ik dienstbaar voor wil zijn”. Ik kijk ernaar uit om samen met Marjo een mooie band met de bewoners van Bakel op te bouwen en het gevoel te creëren dat we er met elkaar, voor elkaar zijn!