Huldiging jubilarissen EHBO-vereniging Bakel

Op 28.9.2020 tijdens onze verlate jaarvergadering zijn 8 EHBO-leden gehuldigd.

De Heer Peter van Kessel  25 jaar lid en 23 jaar Lotus, de Heer Frans Moors  30 jaar lid,

Mevr. Anthonet van Haandel 30 jaar lid, Mevr. Lucie van Dijk 35 jaar lid en 24 jaar bestuurslid.

Mevr.  Antoinette Kanters 40 jaar lid. Enigen ontvingen hiervoor  de bijbehorende speld en een attentie.

Mevr. Selma Goossens 35 jaar lid en 33 jaar Lotus ontving het Bondskruis 1e klasse.

Mevr. José Verbakel 35 lid en 28 jaar bestuurslid ontving het Bondskruis 2e klasse .

De Hr. Hein van den Berg 40 jaar lid en 28 jaar bestuurslid ontving het Bondskruis 2e klasse.

Allen met het daarbij behorende certificaat van de Nationale Bond. Tevens een attentie.