Baokels Triduüm deelt bloemetje uit

Op 15,16 en 17 september 2020 zou het uitgestelde Baokels Triduüm dat oorspronkelijk zou plaatsvinden op 9,10 en 11 juni 2020, gehouden worden. Het triduüm is bedoeld voor zieke, kwetsbare en / of eenzame mensen uit de Bakelse gemeenschap. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers hebben tijdens het triduüm voor ons topprioriteit. Gezien de huidige maatregelen ten aanzien van verzorging en de 1.50 m afstand, is het voor ons ondoenlijk een goed triduüm te organiseren. Het bestuur van de stichting volgt de informatie van de rijksoverheid met betrekking tot het coronavirus op de voet en neemt aan de hand daarvan besluiten. Daarom werd besloten ook het verplaatste triduüm af te gelasten. Om de deelnemers toch een steuntje in de rug te geven kregen alle deelnemers op dinsdag 15 september een boeketje bloemen aangeboden. Het was het bij het triduüm gebruikelijke boeketje met anthuriums, samen met een foto van alle vrijwilligers en een passend gedicht.

Deze geste van Baokels Triduüm werd met een vrolijk gezicht en een gemeend dankjewel door de deelnemers in ontvangst genomen. De planning is dat het Baokels Triduüm in 2021 op 8, 9 en 10 juni wordt gehouden.