Luchthavenbesluit De Peel en Gilze-Rijen

Zowel voor vliegbasis Gilze-Rijen als voor De Peel werkt Defensie aan een nieuwe luchthavenbesluit met de omgeving. Als er toestemming komt voor jachtvliegtuigen om gebruik te maken van De Peel betekent dat op Gilze-Rijen de reserveveldfunctie verdwijnt. Maar daarvoor moet eerst met elkaar het proces rond het luchthavenbesluit De Peel zorgvuldig doorlopen zijn. Eerder heeft Defensie laten weten voorrang te geven aan het luchthavenbesluit voor De Peel. Het luchthavenbesluit Gilze-Rijen is op een laag pitje gezet.

 

De plannen voor reactivering van vliegbasis De Peel komen voort uit algemene schaarste aan geluidsruimte voor militaire activiteiten en niet om de druk op Gilze-Rijen te verlichten. Defensie zit krap in haar geluidsruimte en kan daarom de geluidsruimte van voormalig vliegbasis De Peel niet missen.

 

Hoewel het luchthavenbesluit van Gilze-Rijen op een laag pitje is gezet, zijn er nog wel ontwikkelingen. Eén daarvan is dat omwonenden van de vliegbasis via een informatienota antwoord hebben gekregen op de zienswijzen die zij hebben ingediend.

 

In deze informatienota (als bijlage meegestuurd) staat ook een opmerking over het proces in De Peel. Defensie geeft aan dat het proces om tot een luchthavenbesluit te komen voor de Peel naar verwachting is afgerond in 2024. Dit is een schatting. Naarmate het proces verder doorloopt, wordt de tijdslijn nauwkeuriger in te schatten. Het gaat niet om de snelheid van het proces maar om de zorgvuldigheid in het proces. U mag ervan uitgaan dat deze zorgvuldigheid bij ons voorop staat.

 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u bij ons terecht: via de secretaris van het COVM of via het contactformulier op de Defensiesite. https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/contact

Meer informatie over luchthavenbesluiten vindt u ook op deze site.