Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KBO Bakel op 17 september

Geachte leden van KBO Bakel,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering op 17 september 2020, om 14.00 uur in zal ’t Viltje in Bakel.

Om volledig te voldoen aan de vereisten van de coronaregels, met in achtneming daarvan en zeker voor ieders veiligheid, zijn wij genoodzaakt om maar een beperkt aantal leden op de vergadering te ontvangen.

Deze vergadering is alleen maar bedoeld om formele besluiten te nemen.

Er zullen dus geen sociale activiteiten plaats vinden.

Als u aanwezig wilt zijn bij deze vergadering graag aan melden vóór 5 september bij de heer Piet van Ansem.

Indien er leden zijn die toch nog dringende vragen of problemen hebben, graag die vooraf melden aan het bestuur, zodat het bestuur tijdens de vergadering hier aandacht aan kan schenken.

Ieder lid heeft een volmacht formulier ontvangen dat u kunt af geven of bezorgen bij:

Het secretariaat Clausplein 4; Piet van Ansem Mauritsstraat 2 en de KBO brievenbus nabij ingang Diepstratenzaal. Het is de bedoeling dat elk lid, indien hij / zij akkoord gaat met de inhoud, een volmacht invult, tekent en inlevert vóór 5 september.

Bestuur KBO Bakel