Bakel KBO nieuws:

Met enkele bestuursleden van KBO Bakel hebben we geprobeerd een aantal van onze leden in beweging te krijgen, door middel van Foto en Kwis vragen. In deze corona tijd waar weinig mogelijk was en vele zaten te snakken naar wat afleiding, hebben we een A-viertje in de bus van de leden gedaan en gevraagd:                        “ Wie herkent u uit het verleden van Bakel ” .Ten dele zijn we hierin geslaagd, een klein aantal KBO leden heeft gereageerd om dit geheel op te lossen en in te zenden. Er zat wel een moeilijkheidsgraad in, maar deze waren op de senioren ingesteld. Dit was ook de bedoeling  door met anderen te overleggen en te vragen om een oplossing.

De Bakelse JUMBO onderstreepte dit met de toezegging voor leuke prijsjes te zorgen. Hiervoor onze hartelijke dank. Alle deelnemers werden hier mee verrast. Commentaar : het was moeilijk, maar wel te doen. De navolgende  deelnemers werden verrast met een presentje aan deze Kwis: Toon Bevers, Karel en Maria Bouwmans, Annie Claassen, Piet en Annie van Dijk, Bets van Dooren, Petra van Gerwen, Mien Jonkers, Tonny Rovers, Riek Willems.

De antwoorden op alle Foto-vragen en Kwis – vragen zijn als volgt:

Foto’s:  1. Tinus Jonkers; 2. Graard van Ansem; 3. Ven 8; 4. Wout Kuijpers en Jan Joosten; 5. Molenakkers; 6. Harrie en Sjoke Swinkels van Tiel.

Kwis vragen: 7. De heer A. Klerx; 8.Mevrouw Muyser-Moonen; 9. Rabo Bank; 10. R.K. Bejaardenbond afd. Bakel; 11. 1974; 12. 0,50 cent; 13. Ouderentoneel; 14. Kopeijka; 15. Vrij en Blij; 16. Hendrik Bouwmans;  17. Wim Wijtvliet; 18.Buchenwalde; 19. 9; 20. Emile van Emstede; 21. Piet Vogelsangs; 22.De Mirre;         23. Martien Hendriks; 25. Ouderentoneel omstreeks 1985