Baokels Triduüm opnieuw uitgesteld

Op 9, 10 en 11 juni 2020 zou in Bakel voor de 64e keer het “Baokels Triduüm” (voorheen Ziekentriduüm Bakel) gehouden worden. Het triduüm is bedoeld voor zieke, kwetsbare en / of eenzame mensen uit de Bakelse gemeenschap. De organisatie berust in handen van de stichting Baokels Triduüm. Het bestuur van de stichting volgt de informatie van de rijksoverheid met betrekking tot het coronavirus op de voet en neemt aan de hand daarvan besluiten. Wij verplaatsten daarom het Baokels Triduüm naar 15, 16 en 17 september 2020.

Wij zijn van mening dat onze doelgroep nu, meer dan ooit, behoefte heeft aan enkele dagen van ontspanning zoals die tijdens het triduüm geboden worden. Wij zouden het triduüm dan ook erg graag door willen laten gaan. De veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers hebben tijdens het triduüm voor ons topprioriteit.

Gezien de huidige maatregelen ten aanzien van verzorging en de 1.50 m afstand, is het voor ons ondoenlijk een goed triduüm te organiseren. Gezien de zaal capaciteit in de Wilbertsdries zouden we maximaal de helft van het normale aantal deelnemers kunnen plaatsen. Daarbij zou dan geen plaats zijn voor de vrijwilligers die de deelnemers begeleiden / verzorgen. Bij opsplitsing van deelnemers komt de beoogde sociale functie van het triduüm dan in zijn geheel niet tot uiting.

Alles afgewogen hebbende heeft het bestuur, met pijn in het hart, besloten het Baokels Triduüm dit jaar niet meer door te laten gaan. Het Baokels Triduüm is nu, onder voorbehoud, verplaatst naar 8, 9 en 10 juni 2021.

Het bestuur van het Baokels Triduüm