Kienen in Bakel weer van start

Op 24 juni 2020 werd de laatste persconferentie van de overheid inzake het beleid ten aanzien van de Corona pandemie gehouden. Gezien de ontwikkelingen werden, op het advies van het RIVM, enkele versoepelingen in beleid aangekondigd. Onder meer werd besloten, om onder voorwaarden, meer dan 100 personen toe te staan in de horeca. Het bestuur van de stichting “Kienen in Bakel” heeft daarop, in overleg, het besluit genomen om het kienen voor verenigingen en instellingen bij horeca-centrum de Bosparel in Bakel, dat sinds 15 maart 2020 stillag, opnieuw op te starten.

We beginnen weer met kienen met ingang van dinsdag 7 juli 2020. De zaal is om 18.30 uur geopend. Uiteraard worden alle geldende maatregelen/voorschriften van het RIVM in acht genomen.

De Bakelse verenigingen en stichtingen, waarvoor gekiend wordt, heten U weer van harte welkom.

Het bestuur van de stichting “Kienen in Bakel”