Activiteiten ZijActief Bakel

In de maand maart hebben wij vier activiteiten op het programma staan. Voor twee hiervan geldt een opgavetermijn.
Meld je op tijd aan als je niks wilt missen!
Dit kan via ons mailadres: zijactief.bakel@gmail.com of bel een van de bestuursleden.

6 maart Internationale Vrouwendag
Om organisatorische redenen vieren wij deze speciale dag niet op de officiële datum.
Dit jaar hebben de bestuursleden van ZijActief Bakel en KVB Bakel en Milheeze de handen ineen geslagen en gezamenlijk een naar verwachting interessante, interactieve avond georganiseerd voor alle ZijActief en KVB leden.
Als gastspreker is uitgenodigd mevrouw Angela van Bebber, zij gaat vertellen over haar leven en ervaringen als transgender. Wil je al iets meer over haar weten? Bezoek dan haar site: http://allesmagerzijn.angelavanbebber.nl.
Heb je een vraag en/of opmerking? Op 6 maart is er gelegenheid en ruimte om haar vragen te stellen.
Locatie: Parochiehuis in Bakel.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
Opgeven: voor 1 maart bij eigen bestuur.
Gratis toegang.

18 maart Culturele Avond
Op deze woensdagavond kunnen alle ZijActief leden uit rayon Gemert genieten van de voorstelling “Vrouw zoekt Vertier” in theater De Eendracht. Door en voor leden uit ons rayon is ‘n skônnù aovund in elkaar gezet. Dit mag je niet missen!
Locatie: De Eendracht in Gemert.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree: € 6,50 p.p. te voldoen bij opgave, dit is incl. 1 koffie/thee.
Opgeven: voor 21 februari bij eigen bestuur.

23 maart Spelletjes avond
Deze avond is in de Diepstratenzaal in Bakel. We beginnen om 19.30 uur. Opgeven hiervoor is niet verplicht, wel hendig.
We gaan er met z’n allen gewoon een gezellige, ontspannen avond van maken. Hoewel het (niet) winnen soms… en bij sommigen altijd… een dingetje blie 😊, haha!
Toegang gratis.

23 maart Korenavond
Op dezelfde maandagavond is het treffen van diverse koren uit de regio. ADAKO gaat hier traditioneel getrouw naar toe. De Korenavond is dit jaar in Gerwen.
Wij wensen alle deelnemende koren en speciaal ons ADAKO een goede voorbereidingstijd en veel succes op 23 maart.

Groet en graag tot ziens,
bestuur ZijActief Bakel.