Gemerts Nieuwsblad: Voorontwerp vergroend dorpsplein Bakel vastgesteld

Bron: Gemerts Nieuwsblad 04-02-2020

GEMERT-BAKEL – De herinrichting van het Bakelse centrum kan verder worden uitgewerkt. De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft donderdag het stedenbouwkundig plan en het voorlopig ontwerp voor een vernieuwd dorpsplein (eerste fase) unaniem vastgesteld.De fracties dringen wel aan op meer onderzoek naar de verkeersveiligheid in de Schoolstraat, de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen op of rond het plein te realiseren en de bereidheid van verenigingen om naar een nieuwe, multifunctionele accommodatie (mfa) te verhuizen.

Van de redactie

Doel van centrumplan Bakel is het dorpshart herinrichten als een prettige ontmoetingsplek, waar verenigingen graag bij elkaar komen, waar je comfortabel boodschappen doet en waar toeristen en andere bezoekers uit Bakel en wijde omstreken met plezier tijd doorbrengen.

Plein

Het Wilbertsplein neemt daarbij, letterlijk en figuurlijk, een centrale positie in. In het plan is het plein een groene pleisterplaats waar fiets- en wandelroutes vertrekken en samenkomen. Bestrating bij de kerk is daarbij grotendeels vervangen door gras. Het deel tussen kerk en Dorpsstraat krijgt de functie van evenementenplein. Als er geen activiteiten zijn kan er op geparkeerd worden. Het deel tussen kerk, voormalige C1000 en het gezondheidscentrum blijft parkeerplaats. Drie inrichtingsopties voor de eerste fase, met respectievelijk 75, 86 en 91 parkeerplaatsen zijn onderwerp van studie. In de huidige situatie zijn er dat 81.

Joris van Loon (CDA) zegt de vergroening van het plein ‘gezien het klimaat’ een goed idee te vinden. Hij vindt wel dat de ondergrond onder alle weersomstandigheden geschikt moet zijn om er evenementen op te houden.

Parkeren

CDA, Dorpspartij en Sociaal Gemert-Bakel willen dat burgemeester en wethouders onderzoeken of er nog meer parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden, dan het maximum van 91 dat in het plan opgenomen staat. Toon Coopmans (Dorpspartij): “Bij een festival, uitvaart of activiteit in de nieuwe mfa loop je het risico dat mensen in de omgeving gaan parkeren, omdat er in het centrum te weinig plek is. Dat kan overlast veroorzaken.”

Bebouwing

De oude C1000 aan de rand van het plein is nu ingevuld met een Poolse supermarkt. Komt het pand in de toekomst weer leeg te staan, dan is woningbouw voor de plannenmakers een geschikte optie. De Willibrorduskerk zou vaker gebruikt kunnen worden voor uitvoeringen en bijeenkomsten en ruimte kunnen bieden aan een permanente expositie over Bakel.

Een waterpartij op het plein, die verwijst naar het opwellende water op de Peelrandbreuk, zou als speel- en ontmoetingsplek de blikvanger van het nieuwe centrum moeten worden.

Advies is om de uitstraling van twee beeldbepalende panden aan het plein – het restaurant en het gezondheidscentrum- te verbeteren. De oude school, die in de op doordeweekse avonden en weekenden door Fuse gebruikt wordt, zou volgens de plannenmakers zeer geschikt zijn als multifunctionele accommodatie (mfa) en/of daghoreca.

Mfa

Omdat Het Parochiehuis in de huidige vorm verouderd en te klein is, is er volgens de opstellers van het plan behoefte aan een nieuwe mfa, die als huiskamer van Bakel moet gaan fungeren. Van Loon (CDA) heeft nog geen voorkeur voor een locatie, maar vindt wel dat er in de grote zaal ongeveer 500 bezoekers moeten passen en dat er vaart achter de ontwikkeling moet worden gezet.

Eerst het Wilbertsplein herinrichten en daarna pas bepalen waar de nieuwe mfa komt, ziet Jan Vroomans (VVD) als het paard achter de wagen spannen. “Met een lege portemonnee moet je slim zijn. Kijk eerst wat nodig is, voordat je alle verenigingen vraagt om naar de een nieuw gezamenlijk onderkomen te verhuizen en opnieuw miljoenen gaat lenen. Misschien is uitbouw van het Parochiehuis wel voldoende.”

Dorpspartij en Sociaal Gemert-Bakel roepen het college op om te onderzoeken of verengingen wel naar een mfa willen verkassen of alleen bij gelegenheid van de faciliteiten gebruik willen maken. De motie krijgt unanieme raadssteun. Stan van Kollenburg (Sociaal Gemert-Bakel): “De behoefte vanuit de gemeenschap moet leidend zijn, niet de wat de gemeente wil. Vanwege het monumentale karakter en het feit dat verbouw goedkoper is dan nieuwbouw heeft renovatie van het Parochiehuis onze voorkeur.”

Het gemeentebestuur is er geen voorstander van om te wachten met de herinrichting van het plein tot duidelijk is waar en wanneer er een nieuwe mfa komt en hoe deze eruit komt zien. Wethouder Inge van Dijk (CDA): “We willen een levendig centrum. Bakel wil geen plein dat enkel gericht is op parkeren. Dat staat los van een mfa. Mocht die laatste er komen, dan gaan we kijken of er in en rondom de locatie extra parkeerruimte nodig is. Bij het opstellen van een programma van eisen voor de mfa wordt rekening gehouden met de specifieke huisvestingswensen van het verenigingsleven. Dan wordt dus duidelijk of zij willen verhuizen en onder welke voorwaarden.”

Verkeersveilig

Verkeer is een ander aandachtspunt voor de fracties. Het is de bedoeling om van het dorpshart een 30-km zone te maken. CDA, Dorpspartij en Sociaal Gemert-Bakel dringen er op aan dat de Schoolstraat op een verkeersveilige manier wordt ingericht, zonder dat de doorstroming in het geding komt. De andere fracties ondersteunen dat. Op uitnodiging van Kindcentrum De Bakelaar hebben raadsleden zelf de situatie beoordeeld. Van Kollenburg: “De wegversmalling bij de school remt de doorstroming en draagt niet bij aan de verkeersveiligheid.” Coopmans vindt dat afzonderlijke fiets- en voetpaden niet op voorhand uitgesloten mogen worden.

Wethouder Inge van Dijk (CDA) zegt toe dat er bijgeschaafd kan worden waar wenselijk en nodig. “Dat gaat in overleg en geldt ook verkeersoplossingen in de Schoolstraat. Daar is op dit moment nog geen geld voor gereserveerd.”

Bakels

De toezeggingen zijn voor de raad toereikend om het stedenbouwkundig plan en het voorlopige ontwerp voor het Sint Wilbertsplein vast te stellen. Tijdens het debat werden nog wel enkele vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop de discussie ingestoken werd . Raadsvoorzitter en burgemeester Michiel van Veen (VVD) had er bijvoorbeeld moeite mee dat moties en amendementen namens ‘de Bakelse raadsleden’ zijn ingediend: “Dit is de gemeenteraad van Gemert-Bakel en die vertegenwoordigt inwoners van alle kernen.” Ton Vogels (Lokale Realisten & D66) zei niet te begrijpen waarom raadsleden die zelf in Bakel wonen, het stedenbouwkundig plan op verschillende vlakken willen aanpassen. “Dat plan is toch samen met de gemeenschap opgesteld? Dan had je daar toch al rekening mee kunnen houden?” Coopmans (Dorpspartij), zelf afkomstig uit Bakel, vond het juist een pluspunt dat inwoners zich met het Centrumplan blijven bemoeien. “Ik ben ook blij dat er met Inge van Dijk een Bakelse wethouder op het dossier zit. Want zij kent iedere centimeter en iedere betrokkene en weet waar de gevoeligheden liggen.”

Foto:Impressie van het vergroende Wilbertsplein