Verslag bijeenkomst Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)

Bijeenkomst van gemeente – jongerenwerk – omwonenden van de Groene long over de Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) 23 september 2019

Verslag opgesteld door Vic van Dijck, Lev-groep, jongerenwerk

Namens de gemeente Gemert-Bakel en de LEV-groep geven Marlou Meertens en jongerenwerker Vic van Dijck uitleg over de JOP. De JOP is een wens en initiatief van het Jongerenwerk van de LEV-groep en van jongeren uit de gemeente zelf en wordt ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. Het is de bedoeling van de gemeente deze mobiele voorziening telkens 6 maanden op een andere locatie te plaatsen.

Het doel van de JOP is het bevorderen van het jongerenwerk in preventieve sfeer. Eerdere ervaringen in Gemert hebben laten zien dat de JOP een positieve bijdrage levert aan het jongerenwerk. Resultaten zijn o.a. minder overlast voor de buurt en beter contact met de jongeren en daardoor een beter inzicht in de problemen.

De activiteiten van het jongerenwerk zijn o.a. ondersteuningsvragen ophalen tijdens contactmomenten, signaleren en indien nodig doorverwijzen, sociale weerbaarheid vergroten, vergroten sociale controle van de jeugd onderling, veilig pedagogisch klimaat scheppen voor de jongeren op straat. Het gaat om 87 kwetsbare jongeren, echter niet alle jongeren die rondhangen zijn probleemjongeren. Er zit vanuit Openbare Orde en Veiligheid en binnen het Zorg- en Welzijnsnetwerk een sluitende aanpak op deze individuen.

De beoogde locatie van de JOP in Bakel is de Groene long.

De opkomst is goed, er zijn veel buurtbewoners, geïnteresseerden en vertegenwoordigers van De Stem Van Bakel (DSVB).

Vic en Malou leggen uit wat de JOP inhoudt, hoe die eruitziet en wat de effecten ervan zijn. De JOP is een ideale vindplek voor het jongerenwerk, zodat er gemonitord, gehandhaafd, gestuurd en gecorrigeerd kan worden in een veilig pedagogisch klimaat. Er is ambulante monitoring inclusief incident gestuurde acties waarbij politie, BOA, buitendienst gemeente en jongerenwerk (LEV-groep) samenwerken. De betreffende jongeren zijn vrijwel allemaal kwetsbaar. Ouders en gezinnen zijn allemaal in beeld bij het Zorg- en Veiligheid netwerk. Ouders EN jongeren zijn te allen tijde eigenaar van eigen handelen en worden hier door gemeente en netwerk tot verantwoording geroepen, indien nodig.

Opmerkingen en vragen vanuit de zaal: 

  • Welke instanties vinden dit de meest geschikte locaties? Dit wordt gedaan door Jongerenwerk.
  • Er is al heel veel overlast op de Groene long en deze is al behoorlijk zwaarbelast. Aantal meldingen van overlast is vrij beperkt, gezien men de ervaring heeft dat melden geen nut heeft. Er zijn ook mensen bedreigd zijn door de jongeren die er momenteel rondhangen. Mensen krijgen grote mond terug.
  • Suggestie om de JOP bij de Fuse te plaatsen of de Fuse langer open te houden. Men kampt bij de Fuse met een tekort aan vrijwilligers, dus langer openhouden is geen optie. Tevens wil een flink aantal jongeren een plek buiten om elkaar te ontmoeten. Bovendien: bij plaatsing van de JOP bij de Fuse zal er ook weerstand zijn en dit zal overal in Bakel het geval zijn. Suggestie: doe een dorps-raadpleging en zet op die dag de JOP bij de Fuse zodat mensen kunnen zien hoe deze eruit ziet.
  • Suggestie DSVB aan gemeente: leg 2 demografische tekeningen op elkaar! Waar zit de jeugd geografisch gezien? En waar zitten de problemen? En laat dat bepalen waar de JOP moet komen.
  • Er is veel weerstand bij de aanwezige buurtbewoners; men is bezorgd over een toename van de overlast.
  • Een vraag van de gemeente aan de buurt of men bereid is gedurende een proefperiode van 2-3 maanden de JOP te laten plaatsen wordt heel duidelijk met NEE beantwoord.
  • Is het haalbaar om een combinatie JOP/Fuse te maken? Gemeente gaat dit onderzoeken met behulp van het jongerenwerk. Kanttekening: dit blijft buiten het centrumplan, om vertraging te voorkomen!
  • Positief: Er is enorm veel respect voor de jongerenwerkers van de LEVgroep, maar helaas veel weerstand tegen het plaatsen van de JOP op de groene long (of Skatebaan)

Acties:

  • Gemeente neemt input mee en gaat in bespreking met DSVB over de voortgang; de gemeente neemt het initiatief in dezen. 
  • Vic stuurt een tekst voor een vacature voor vrijwilligers op naar DSVB voor plaatsing op de website.