JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) Bakel

Verslag bijeenkomst 20-6-2019 inzake JOP
Parochiehuis te Bakel
Doelgroep: bewoners Beatrixstraat, Hendrikstraat en Randwijk te Bakel
Organisatie: LEV (Vic van Dijk, jongerenwerker)
Ondersteuning: De Stem van Bakel (DSVB), Politie
Doel: informatieverstrekking over Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)

Peter Lucassen heet, als voorzitter van DSVB, iedereen van harte welkom. Daarna biedt Vic, als jongerenwerker van de stichting LEV (waar de gemeente de JOP onder heeft uitbesteed) zijn excuses aan voor de miscommunicatie in de uitnodiging en de distributie hiervan. 

Wijkagent Ad Rijnen stelt Jamie Nicholls voor als vertegenwoordiger van de politie.

Peter Lucassen legt uit wat de rol van DSVB is geweest in dit proces en wie er gezamenlijk bij betrokken zijn geweest: DSVB, dorpsondersteuners en jongerenwerk. Peter geeft ook aan dat hij door onervarenheid namens DSVB een uitvoerende rol op zich had genomen, terwijl de rol van DSVB veel meer een adviserende had moeten zijn. Dennis Kerkhof (DSVB), bestuurslid openbare ruimte en veiligheid geeft een nadere toelichting over de te lopen procesgang. Hij stelt voor dat Vic eerst inzicht geeft in de besluitvorming door de gemeente; hoe de plaatsing van de JOB ook voor Bakel tot besluit is gekomen en de voor- en nadelen van de JOP in Gemert; daarna ruimte geeft voor vragen van de in groten getale opgekomen buurtbewoners. Ten leste de toelichting op de keuze van het voorstel tot de huidige locatie op het grasveld bij de skatebaan aan de Hendrikstraat.

Vic legt uit hoe het proces in Gemert is verlopen met de JOP in relatie tot de overlast en benoemt voor- en nadelen. Ook legt hij uit wat dit voor Bakel zou kunnen betekenen en wat Bakel van het jongerenwerk, politie, BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) en de gemeente kan en mag verwachten. De bedoeling is dat de JOP zes maanden in Bakel blijft. De doelgroep voor de JOP zijn jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar.

Voordelen van de JOP zijn:

 • Jongeren (10-23 jaar) kunnen elkaar in de openbare ruimte ontmoeten op een plek die voor hen is ingericht.
 • Door als gemeente zelf een hangplek te faciliteren op een aangewezen plek, kan er een positieve wending geven worden aan deze ontmoetingsplaats voor de jeugd. Door jongeren een hangplek in de buurt te bieden waar ze graag naartoe gaan en waar sociale controle is, wordt overlast op veel andere plaatsen verminderd en kan de gemeente optimaal controle uitvoeren en sturend optreden.
 • LEV/Jongerenwerk kan groepen makkelijker monitoren en signalen eerder oppakken. Dit doet het LEV/jongerenwerk door structureel en regelmatig bezoek aan de JOP, meerdere malen per week, indien nodig ook in de weekeinden en ‘s avonds.
 • Politie en BOA kunnen op locatie makkelijker handhaven, indien nodig.
 • Het bijzondere aan deze JOP is dat het een verplaatsbare hangplek is. Als de gemeente de locatie na verloop van tijd wil wijzigen, kan zij deze gemakkelijk verplaatsen naar een andere locatie.

Nadeel van de JOP is dat het jongeren aantrekt en de locatie drukker bezocht wordt.

Na de uitleg van Vic komen de bewoners van de buurt met de navolgende samengevatte bemerkingen:

 • In het verleden is er veel overlast geweest op de beoogde plaatsingslocatie. De angst is bij veel bewoners groot dat de overlast na enkele rustige jaren weer terugkomt en dat daar niet tegen wordt opgetreden. Mogelijk is er door de bewoners de overlast formeel te weinig gemeld zodat de overlast niet terug te vinden is in de statistieken van politie en gemeente. De vraag aan de bewoners is dan ook overlast daadwerkelijk te melden (via gemeente of politie 0900-8844).
 • Twee wethouders geven schriftelijk aan één van de buurtbewoners aan dat de voorkeur voor plaatsing van de JOP niet bij de skatebaan is, maar bij Groene Long. Er zijn namelijk drie locaties als favoriet (Groene Long, Sporthal De Beek en Skatebaan Hendrikstraat).
  Opmerking: de JOB kan echter op alle plaatsen in de openbare ruimte worden geplaatst. Na keuze van een locatie moet een vergunningaanvraag worden ingediend bij de gemeente.
 • De doelgroep voor het gebruik van de JOB komt niet uit de buurt van de skatebaan. Voorstel is dan ook de locatie voor de JOP plannen a.d.h.v. adressen van de doelgroep (10-23 jr).
 • In het verleden is er heel veel overlast geweest op de locatie van de skatebaan. De buurtbewoners geven aan helaas niet of nauwelijks formeel gemeld te hebben.
 • De buurtbewoners zijn bezorgd over de aanzuigende werking van de JOP op hangjongeren van omliggende dorpen en steden.
 • Er zijn veel zorgen over de combinatie kleine kinderen (die gebruik maken van het voetbalveld, Zandse Berg, grasveld) en hangjongeren, waarbij in het verleden kinderen weggejaagd en bedreigd zijn door de jongeren.
 • Sommige mensen zijn bang om met naam en toenaam overlast te melden (angst voor gevolgen) en anoniem melden lukt niet.
 • Sommigen hebben de ervaring dat met name de politie vaak niet reageert op meldingen. De politie geeft hier een toelichting op waarop prioriteit voor inzet gemaakt wordt.

Het gesprek wordt samengevat door Peter Lucassen en Dennis Kerkhof. Daarbij geven zij de overweging bij de JOP een Wi-Fi-punt te plaatsen en eventueel cameratoezicht.
De eindconclusie is dat Vic al deze bevindingen en emotie terugkoppelt naar de gemeente. Het advies van DSVB is dat de gemeente haar rol pakt en bepaalt wat een meer geschikte locatie is voor de JOP in Bakel (aan de hand van demografie).

Het verslag van deze bijeenkomst zal op de site van DSVB worden geplaatst evenals verdere vervolgstappen in de toekomst. Buurtbewoners kunnen reageren op dit verslag via de website van DSVB, waarbij deze als tussenpersoon fungeert naar de stichting LEV.