Samen spelen voor de Bakelse kerk – Gemerts Nieuwsblad

BAKEL – Een plek op het plein voor de kerk die ruimte biedt aan spelen en ontmoeten voor jong en oud. Dat was één van de wensen uit de enquête die onder inwoners van Bakel werd gehouden over de herinrichting van het centrum. Woensdagavond presenteerden basisschool-leerlingen hun ideeën.

Door de redactie

“In het midden een fontein met daaromheen bankjes waar de ouderen op kunnen zitten. Met daarnaast een zandbak en een waterpomp. In de zandbak staan twee graafmachientjes waar je mee kunt graven. Ook staat er een glijbaan.” Els van Lankveld had een helder idee van hoe een speel- en ontmoetplek op het gedeelte van het Sint Wilbertsplein voor de kerk in Bakel er in haar ogen uit zou kunnen zien. Ze was één van de leerlingen van de Bakelse basisscholen die een opstel hadden ingediend over de invulling. En woensdag mocht ze, samen met Senne Bijmans, Madelief Rijkers, de Poolse Olivia en Pien de Greef haar voorstel presenteren. Inge van Dijk had even daarvoor alle belangstellenden in een drukke Gouden Leeuw welkom geheten. “We gaan vanavond weer een stukje leggen in de puzzel van hoe we van Bakel-centrum weer een levendig centrum kunnen maken”, zei de wethouder. “Maar hoe moet dat dan worden, zo’n plein? We hebben de kinderen van de basisscholen gevraagd met ideeën te komen.”
Die vraag was uitgezet door De Stem Van Bakel en de gemeente, nadat eind vorig jaar uit een enquête was gebleken dat 71 procent van de inwoners waarde hecht aan een groene plek voor ontmoeten en spelen in het Bakelse dorpshart. “We hebben voor dit gedeelte van het plein gekozen omdat we het gedeelte naast de kerk vrij willen houden voor de evenementen die daar worden georganiseerd”, legde stedenbouwkundig architect Harvey Otten uit. Tegelijkertijd somde hij de voorwaarden op waaraan een definitief plan voor de herinrichting moet voldoen. De belangrijkste is dat het aantal parkeerplaatsen op het beoogde gedeelte van het plein behouden blijft. Ook noemde hij meer groen en verbeterde, veilige looproutes. Inge van Dijk voegde daar nog een wens vanuit de centrum-werkgroep aan toe: water.
Concrete plannen leverden alle opstellen nog niet op, zo bleek woensdagavond. Maar dat was ook niet het doel, zei ontwerper Elger Blitz, die door de gemeente en de Stem Van Bakel is gevraagd met een uitgewerkt voorstel te komen: “Wat nu belangrijk is is om de beste dingen er uit te halen en die samen te brengen. Zodat iedereen er blij mee kan zijn.” Een rode draad in de opstellen had hij al wel ontdekt: “Er zit veel groen in, veel bomen en veel vanuit een sportief perspectief. Opvallend is ook dat er veel verbinding wordt gelegd tussen jong en oud.”
Vervolgens werden ook vanuit de zaal ideeën aangereikt en opmerkingen gemaakt. De rode draad hierin was de zorg voor voldoende parkeerruimte, verbinding met de terrassen en de horeca aan de Dorpsstraat, bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.
Op basis van alle opgehaalde ideeën zal Blitz nu, in samenspraak met de gemeente, De Stem Van Bakel en stedenbouwkundigen Harvey Otten en André Langenberg, een concreet ontwerp voor de speel- en ontmoetplek maken. Dit voorlopige ontwerp zal op een later tijdstip worden gepresenteerd.