Presentatie Neerakker fase 1 en 2

In Bakel is plan Neerakker in ontwikkeling. Fase 1 is grotendeels gereed, nieuwe plannen voor fase 2 komen er aan. Donderdag 25 oktober werd tijdens een informatieavond voor geïnteresseerden en buurtbewoners het vervolgtraject gepresenteerd. Die presentatie is hieronder toegevoegd.

Neerakker fase 1

In plan Neerakker fase 1 zijn nog diverse kavels vrij. Door het bestemmingsplan op onderdelen te wijzigen krijgen de bestemde tweekappers en vrijstaande woningen meer mogelijkheden. Tijdens de bijeenkomst werden de wijzigingen besproken. Deze zijn nog niet door het college vastgesteld.

Neerakker fase 2

Fase 2 van plan Neerakker is opgestart om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar woningen in Bakel. Tijdens de avond liet ontwikkelaar BL Huisvesting de globale opzet van het stedenbouwkundig plan zien en welke type woningen kunnen worden gebouwd. Ook voor deze fase moet definitieve besluitvorming nog plaatsvinden.

Presentatie Neerakker fase 1 en 2

De openstaande vragen (vanuit de zaal, formulieren en mail) worden hieronder beantwoord. 

Leo Jovanoski / Arthur Rijken, 15 nov. 2018

Verkeer:

De ontsluiting van de nieuwe wijk fase 2 via de bestaande wijk (Boothuizen) geeft extra verkeer wat kan leiden tot onveilige situaties en geeft risico’s met de aanrijtijden van calamiteitendiensten. De aansluiting van Hilakker op Auerschootseweg is nu al druk, een extra ontsluiting via Dakworm zou beter zijn of een zuidelijke randweg om Bakel.

Er zijn geen plannen voor een rondweg en een extra ontsluiting voor fase 2 is verkeerskundig niet noodzakelijk. De wegen Boothuizen en Hilakker kunnen de hoeveelheden verkeer aan; de totale breedte van Boothuizen blijft gelijk met voetpaden aan beide zijden van de weg . De verwachting is dat de verkeersintensiteiten op de Auerschootseweg verlagen na aanpak van de N279.   

Verkeer:

Welke langzaamverkeersvoorzieningen komen er in het plan?

Er zijn een aantal wandelpaden globaal ontworpen in het plangebied, waaronder paden door het bos met verbindingen met de bestaande wijk Neerakker, Bergroossttraat en Duinroosstraat. Ook is er een wandelverbinding voorzien die aansluit op Dakworm.

Het worden waarschijnlijk informele paden, de exacte ligging en vorm worden nader bepaald bij het toekomstige inrichtingsplan.

Groen:

Een aantal bewoners van o.a. de Heggeroostraat en Duinroosstraat hebben gemeentegrond gehuurd of in gebruik in de bosrand. Ook werkt de gemeente nog aan een oplossing voor de wateroverlast Bottelroosstraat. Gaat de gemeente de verhuurde gronden terugnemen?

We gaan nog bekijken welke gronden weer openbaar willen maken. Dat zal afhangen van het definitieve inrichting van de bosstrook. Daarbij zal er ook een noodvoorziening worden aangelegd om de wateroverlast van Bottelroosstraat te voorkomen/beperken.

Groen:

In een ouder plan lag een grasveldje tegenover Steengoed. Ook in de huidige situatie is een veldje afgezet wat dient als grasveldje. Dit komt in het nieuwe plan niet terug.

In de huidige situatie heeft dit gebiedje de bestemming groen. Er ligt nu een ander plan dan in het verleden (2007) gepresenteerd is, vanwege een gewijzigde woonbehoefte en de belemmering van de Rotterdam RijnPijpleiding. 

Woningbouw:

Wat voor woningen komen er? Hoe worden kavels uitgegeven?

In fase 1 mogen er tweekappers en vrijstaande woningen gebouwd worden. Daarbij mag de goot ook voor 40% hoger dan het “oude “ bestemmingsplan. Zowel de ontwikkelaar als de gemeente denken daarmee beter in te kunnen spelen op de woonbehoefte. Er komt bewust een andere kwaliteit dan de huidige projectwoningen van fase 1. Deze stijl wordt doorgetrokken naar fase 2. Er zullen diverse typen woningen komen voor meerdere doelgroepen. 

Op de aanwezige inschrijfformulieren kon men informatie kwijt over de woonwens. De gemeente zal later een bijeenkomst organiseren met alle mensen die interesse hebben in een zelfbouwkavel. Een mogelijkheid is tijdens de bijeenkomst de voorkeur aan te geven, eventueel aan te vullen met een 2e en 3e voorkeur. Als er meerdere kandidaten zijn dan kan er worden geloot. De geïnteresseerden zelfbouwers die al bekend zijn bij de gemeente worden hierbij ook uitgenodigd.  

2 gedachten over “Presentatie Neerakker fase 1 en 2”

 1. I.Kanters schreef:

  Vanaf wanneer kun je jezelf inschrijven voor de woningen die nog beschikbaar zijn op fase 1?

 2. Gemeente Gemert-Bakel schreef:

  Een inschrijving is er nog niet. Wat ik mensen adviseer is zich te melden bij mij zodat ik ze op mijn geïnteresseerdenlijst kan plaatsen. Op het moment dat we kavels kunnen gaan uitgeven zorg ik dat de mensen daar bericht van krijgen. Uiteraard adviseer ik mensen ook altijd het Gemerts Nieuwsblad en onze website in de gaten te houden.

  Mail sturen?
  gemeente@gemert-bakel.nl
  t.a.v: Suus Aben-Ter Burg

Reacties zijn gesloten.