Presentatie en nieuwsbrief bijeenkomst centrumplan 4 december jl.

10 december

Op 4 december was er in het Parochiehuis in Bakel een informatiebijeenkomst over het centrumplan. De plannen voor het centrum werden gepresenteerd, met als speerpunt het St. Wilbertsplein als ontmoetingsplek. In het ontwerp is rekening gehouden met de inbreng van belanghebbenden en inwoners. Op verschillende manieren en momenten hebben zij hiervoor hun input gegeven.

Het was een drukbezochte avond met levendige discussies. Het ontwerp werd over het algemeen positief ontvangen met een aantal kritische kanttekeningen. Deze opmerkingen worden uiteraard meegewogen in het maken van de uiteindelijke bouwplannen.

De presentatie en nieuwsbrief kunt u via onderstaande link bekijken.

Presentatie bijeenkomst Centrumplan

Nieuwsbrief

Wie won Bakelleien in 2016? (let op: deze vraag is als voorbeeld bedoeld.)

Log in om te stemmen!

Uitslag Bakelleien 2018