Centrum ontwikkeling

3 juli 2018

Zes kansen om het centrumgebied in Bakel te versterken en te verlevendigen worden nader uitgewerkt. Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente gaan hier samen mee aan de slag. De thema’s zijn donderdagavond gepresenteerd tijdens een drukbezochte startbijeenkomst in De Zwaan. Het gaat om positionering van de verswinkels, één echt Wilbertsplein maken, een groene en veilige openbare…

14 juni 2018

Betreft: Uitnodiging bijeenkomst, herontwikkeling centrum Bakel, op 28 juni 2018. Bakel, 7 juni 2018 Aan allen die betrokken willen zijn bij de centrumvisie van Bakel, ‘Van schets naar invulling’. Sinds september is hard gewerkt aan het ontwikkelen van plannen voor een verbeterd en verlevendigd centrumgebied van Bakel. Uw betrokkenheid heeft ons hierbij bijzonder geholpen. Graag…

15 maart 2018

Naar aanleiding van de informatie-bijeenkomst op 28 februari krijgen we steeds meer vragen over initiatieven en mogelijkheden rondom het Bakelse centrumgebied. Daar zijn we als projectteam heel enthousiast over en het steunt ons in de overtuiging dat we stappen in de goede richting zetten. De visie is nog wel heel pril en wij hebben als…

3 maart 2018

Sinds afgelopen september werken de dorpsregisseurs, De Stem Van Bakel en een vertegenwoordiging van de gemeente samen aan een plan om het Bakelse kerngebied van nieuwe impulsen te voorzien. Woensdagavond ontvouwde dit project-team haar ideeën aan de inwoners van Bakel. Voorafgaand werden de raadsleden geïnformeerd. “Op het moment dat je met elkaar dingen oppakt kun…