Centrum ontwikkeling

10 juni 2019

BAKEL – Een plek op het plein voor de kerk die ruimte biedt aan spelen en ontmoeten voor jong en oud. Dat was één van de wensen uit de enquête die onder inwoners van Bakel werd gehouden over de herinrichting van het centrum. Woensdagavond presenteerden basisschool-leerlingen hun ideeën. Door de redactie “In het midden een…

22 mei 2019

Bakel, 22-05-2019 Aan alle inwoners van Bakel,  Herontwikkeling centrum Bakel Eén van de projecten voor de herontwikkeling van het centrum van Bakel is het maken van  ‘Eén echt Wilbertsplein’. De wens bestaat om een gedeelte van het Sint Wilbertsplein weer een fijne plek te maken voor jong en oud. Daarvoor wordt het huidige plein in…

16 januari 2019

In dit bericht leest u de uitkomsten van de enquête ‘Wat wil Bakel?’. Informatiebijeenkomst Op 28 november 2018 vond er in De Zwaan in Bakel een informatiebijeenkomst plaats over het programma “Een levendig centrum in Bakel”. Architect Harvey Otten presenteerde daar de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan. Vervolgens hebben De Stem van Bakel en de gemeente…

11 januari 2019

Gemert, 11 januari 2019 Op 28 november presenteerde architect Harvey Otten tijdens een openbare bijeenkomst in De Zwaan de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan voor de centrumontwikkeling in Bakel. Dit plan is essentieel om de projecten die zijn opgestart in samenhang te blijven zien en het programma ‘Een levendig centrum in Bakel’ tot een goed…