Veiligheid en openbare ruimte

De werkgroep Veiligheid en Openbare Ruimte houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met veiligheid en de openbare ruimte.

Meldingen openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zoals speelterreinen, groenvoorziening, openbare verlichting, ophalen afval, riool en wegen.

Via onderstaande link kunt u schade of onderhoud aan wegen/trottoirs, de openbare verlichting of de groenvoorziening aan de gemeente melden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een lichtmast waarvan de lamp niet meer brandt, rioolverstopping, klachten over zwerfvuil, en vernielingen. U kunt uw melding ook doorgeven via de app ‘Buiten Beter’.

Uw melding digitaal doorgeven

Leden

Vacature

Voorzitter Veiligheid en openbare ruimte

Agenda