Openbare ruimte en groen

Door de openbare ruimte te verbeteren, stijgt de aantrekkelijkheid van het centrum, verkleint de kans op wateroverlast en zal het draagvlak voor investeringen vergroot worden. Hiermee is het verbeteren van de openbare ruimte een voorwaarde om de leefbaarheid van Bakel te kunnen verbeteren. De toegankelijkheid naar Bakel kan vergroot worden door een entree naar het centrum te maken. Dit kan gedaan worden met behulp van aanpassingen in de openbare ruimte. Opties zijn: de rotonde aan het begin van de Dorpsstraat weghalen en verkeersremmende maatregelen, de inrichting van het begin van de Dorpsstraat zo aanpassen dat ook het idee ontstaat dat daar het centrum begint of een ‘poort’ aan het begin en het einde van het centrum.

Daarnaast kan het centrum als verblijfsgebied aantrekkelijker gemaakt worden, door het parkeren anders te regelen, terrassen in de zon mogelijk te maken en groen toe te voegen. De huidige inrichting van de wegen heeft geen logische opbouw, de wegenstructuur kan hersteld worden. Om het verblijfsgebied te verbeteren, kan ervoor gekozen worden om een aantal straatdelen autoluw te maken. De keuze hiervoor ligt in het verlengde van de keuze waar de voorzieningen gaan clusteren.

Agenda