Dorpsbijeenkomst “ontmoetingsplek centrum Bakel”

05 juni 2019 (18:00) tot 05 juni 2019 (22:00)

Ontmoetingsplek centrum Bakel

Binnen de openbare ruimte wordt door de gemeente hard gewerkt aan meerdere plannen. Één van die plannen is het ‘centrumplan Bakel’. Binnen dit alomvattende plan van onder andere herinrichting van wegen en pleinen is één deelplan het maken van een ‘ontmoetingsplek’ op het Sint Wilbertsplein.

De ontmoetingsplek is dus slechts een deel van het ‘centrumplan Bakel’. Een deel van het plein dat voor alle inwoners van Bakel centraal gaat staan om te ontmoeten, ontspannen en verbinden. Geen speeltuin, maar juist een ‘plek’ waar iedereen zich thuis moet voelen.

De gemeente is druk doende met het ontwikkelen, ontwerpen en uiteindelijk realiseren van deze nieuwe ontmoetingsplek. Gekozen is om vanuit de Bakelnaren ideeën op te halen rondom het thema ‘water’. Eerst de schooljeugd (24 mei 2019), dan de volwassenen (05 juni 2019) en daarna de senioren (11 juni 2019). Op 05  juni a.s. haalt de gemeente graag uw reflectie op hierover aan de hand van de opstellen van de schooljeugd over dit thema.

Op basis van alle opgehaalde input wordt een ontwerp gemaakt. Dat ontwerp wordt op 10 september 2019 gepresenteerd. Schrijf de data dus op in uw agenda.