Kerk aan het werk – Resultaten en vervolg

Kerk aan het werk! De blik naar buiten, op zoek naar verbinding. De deur van de kerk stond en staat altijd open, maar de kerk is onderweg veel mensen kwijtgeraakt. Ze is op zoek naar vernieuwing, verbinding, aansluiting, ontmoeting, onderlinge steun en wil graag weten hoe ze mensen opnieuw kan bereiken.
Onlangs hebben wij een enquête uitgezet naar aanleiding van de vraag van de parochie. De resultaten van deze enquête, zijn hier terug te vinden. De resultaten zijn ook gepresenteerd aan de parochie. De parochie is daarnaast met meerdere partijen in gesprek gegaan en komt later met een nieuwe visie.