Gedachtenismonument Wim Wijtvliet

Op vrijdag 18 oktober aanstaande zal in de Julianastraat in Bakel, in de nabijheid van de Mariagrot, een gedachtenismonument worden onthuld ter herinnering aan Wim Wijtvliet, die in de jaren 1931-1945 burgemeester van de voormalige gemeente Bakel & Milheeze was.

In de oorlogsjaren stond deze moedige man pal voor de inwoners van zijn gemeente. Deze dappere houding heeft hij met de dood moeten bekopen. Via kamp Vught is hij door de bezetter op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, eerst afgevoerd naar concentratiekamp Sachsenhausen, later overgebracht naar concentratiekamp Buchenwald en daar is hij op 9 februari 1945 overleden.

De opofferingsgezindheid die burgemeester Wijtvliet aan de dag legde, is in Bakel, Milheeze en De Rips nooit vergeten, maar tot een monument was het tot nu toe niet gekomen. Al in de tijd dat er een monumentje werd opgericht ter ere van de bemanningsleden van een neergestorte Lancaster, aan de – jawel – Burgemeester Wijtvlietlaan, dachten Bernard Ploegmakers en Sjoerd Ypma na over een gedenkteken voor Wim Wijtvliet. Op de achterzijde van het Lancastermonument is er dan ook aandacht voor het verhaal van de Bakelse burgemeester. Nu, acht jaar later, komt er dus op initiatief van de recent overleden Sjoerd Ypma, verwezenlijkt door Bernard Ploegmakers en gedragen door de betrokken heemkundekringen, een gedachtenismonument in de Julianastraat.

De onthulling zal met enig ceremonieel geschieden ondersteund door La Vivacité, fanfare Concordia uit de Rips en Het Sint Willibrordusgilde uit Bakel.

Het begint om 16.00 uur, maar vooraf is er voor genodigden een ontvangst in de Heemkamer, die vanaf 15.00 uur open is. Adres: Gildepad 1, 5761 AG in Bakel (naast de kerk).

Drie dochters van burgemeester Wijtvliet zullen aanwezig zijn. Samen met de huidige burgemeester van Gemert-Bakel, de heer Michiel van Veen, en ook samen met een lid van de familie Ypma, zal de onthulling worden verricht.

Het monument wordt tevens opgedragen aan allen die door de oorlogsjaren hebben geleden, in welke vorm dan ook.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Meer informatie over burgemeester Wijtvliet is te lezen via deze link.