Dirk Verbakel kermis Koning 2019

Op kermisdinsdag 3 september begon het St.Willibrordusgilde traditiegetrouw met een mis met Gilde-eer voor de levende en overleden Gildebroeders en Gildeheren.

Hierna vertrok het gilde naar het gildehuis Hein v.d. Horst, voor een kop koffie en een broodje, wat weer goed smaakte.

Daarna werd het gilde door harmonie Musis Sacrum bij het gildehuis afgehaald.

Gezamenlijk trokken we naar het jeugdhuis en schietboom voor het jaarlijkse kermisschieten.

Nadat onze gildebroeders de loten verkocht hadden aan diegene, die een schot wilde wagen, en voorzitter Jos de Groot het schietreglement had voorgelezen, werd er begonnen met schieten.

Dit gebeurt altijd via een vaste volgorde.

Het eerste schot werd gelost door Pastoor Stefan Schevers, het tweede schot door onze Gildepastor Jan van Berkel, het derde schot door burgemeester Michiel van Veen, het vierde schot was voor onze Koning Pieter v.d. Wallen, daarna werd er geschoten volgens loting.

Na een spanende strijd was het Dirk Verbakel, die met het 139e schot de vogel naar beneden haalde.

Hij mocht vele felicitaties in ontvangst nemen, en onze kapitein Jos de Groot overhandigde hem de koperen moor.

Na dit gebeuren vertrok het gilde, met Kermis Koning Dirk in haar midden, en samen met Harmonie Musis Sacrum, naar het dorp voor de traditionele rondgang door ons dorp, met als afsluiting het driemaal rondtrekken op het plein.

Deze kermisdinsdag was weer een zeer geslaagde dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *