Ontwikkelingen Zorgbooglocatie Jan de Witkliniek

De Zorgboog is al een aantal jaar bezig met de herontwikkeling van het landgoed Bakel. Onderdeel hiervan is nieuwbouw voor de diverse cliëntgroepen die nu in de Jan de Witkliniek verblijven. Concrete plannen voor de herontwikkeling zijn op korte termijn nog niet te verwachten, zo laat De Zorgboog in een persbericht weten.

Dit heeft volgens de zorginstelling onder meer te maken met wijzigingen in het bestemmingsplan die nodig zijn, voordat de organisatie daadwerkelijk met de planontwikkeling kan starten. Gezien de tijd die inmiddels is gemoeid met de herontwikkeling, heeft de Zorgboog begin dit jaar een risico-inventarisatie gedaan met betrekking tot de zorg voor cliënten in de locatie Jan de Witkliniek. “Hieruit is naar voren gekomen dat er met name risico’s zijn op het gebied van de technische installaties”, aldus Coby Nogarede-Hoekstra, voorzitter raad van bestuur. “Als deze installaties uitvallen, komt de continuïteit van onze zorg in het gedrang. De Zorgboog is daarom van plan om de Jan de Witkliniek op een gecontroleerde wijze te gaan verlaten.”
De komende maanden gaat de Zorgboog op zoek naar een tussenoplossing voor zorg, wonen en (dag)behandeling. “Dit traject knippen we op in een aantal deelprojecten”, legt Coby Nogarede-Hoekstra uit. “Voor de zorg, de TOKO en de dagactiviteiten gaan we op zoek naar tijdelijke locaties. Het is daarbij onze bedoeling om zoveel mogelijk bewoners, medewerkers en vrijwilligers op het landgoed Bakel te laten blijven, nu en in de toekomst. Alle deelprojecten hebben ieder een eigen dynamiek, prioriteit en besluitvormingstraject en zijn op onderdelen ook van elkaar afhankelijk. Dat houdt tevens in dat we nog niet precies kunnen aangeven wat er op welke termijn gaat gebeuren.”
De Zorgboog belooft alle betrokkenen regelmatig te informeren over de voortgang van de deelprojecten en de daaraan gekoppelde plannen.

Eén gedachte over “Ontwikkelingen Zorgbooglocatie Jan de Witkliniek”

  1. Sjoe schreef:

    Maak hier een (afgesloten) dorp voor mensen met dementie: eigen woongemeenschap met kapper slager bakker etc maar dan volledig gericht op zorg voor demente mensen. Gericht op kwaliteit van leven, rust en regelmaat maar wel in een zo normaal mogelijke woonsetting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *