Herontwikkeling centrum Bakel – Inloopavond ‘op zoek naar ruimte’

page1image22840128page1image22839296

Bakel, 12-08-2019

Aan iedereen die op zoek is naar ‘ruimte’ in het centrum van Bakel,

Herontwikkeling centrum Bakel

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: Bakel en de gemeente werken samen aan de herontwikkeling van het centrum. Eén van de projecten is het ‘Intensiveren van de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen’. Het verenigingsleven is van groot belang voor Bakel. Bekend is dat de afgelopen jaren veel verenigingen uit het centrum zijn vertrokken. Mede daardoor is er minder levendigheid in het centrum. Tijdens de bijeenkomst op 28 juni 2018 gaven een aantal verenigingen aan dat zij weer terug willen keren naar het centrumgebied. Zij zijn op zoek naar een laagdrempelige ontmoetingsplek. We zijn ook benieuwd of andere partijen een plek in het centrum zien zitten. Daarom is er 28 augustus een inloopavond!

Stappen tot nu toe:

  • In de enquête ‘Wat wil Bakel?’ bevestigt 62% van de deelnemers dat het terugbrengen van de verenigingen naar het centrum een voorwaarde is voor de levendigheid. Daarnaast geeft 60% aan dat ‘Een MFA waar alle verenigingen terecht kunnen’ een van de sterke punten te vinden van de herontwikkeling van het centrum van Bakel.
  • Eind 2018 zijn met (bijna) alle maatschappelijke instellingen gesprekken gevoerd, met als doel te onderzoeken of het mogelijk is om verenigingen terug te halen naar het centrum. Wil Bakel een Multifunctionele Accommodatie, dan betekent dit dat verenigingen samen moeten komen op één locatie.
  • De resultaten van die gesprekken hebben wij in mei 2019 met alle maatschappelijke instellingen samen gedeeld. Daar bespraken we ook waarom samenwerking van belang is en hoe het proces van besluitvorming er uit ziet.

Ben je op zoek naar ruimte?

Nu we een beeld hebben van de wensen van de maatschappelijke instellingen zijn we benieuwd naar de wensen van andere partijen die een plekje in het Bakelse centrum misschien wel zien zitten. Ben je op zoek naar ‘ruimte”? Dan ben je van harte welkom tijdens de inloopavond op 28 augustus om 19.30 uur in De Fuse, Dorpsstraat 25 in Bakel. Na een korte inleiding door wethouder Inge van Dijk praten wij je bij over het proces tot nu toe en de vervolgstappen. Vervolgens is er tijd om jouw ruimtewensen in beeld te brengen. Rond 21.00 uur is de avond afgelopen. Aanmelden is niet nodig. Wij stellen je aanwezigheid bijzonder op prijs.

Vervolgstappen en besluitvorming

Na deze avond maakt de gemeente in afstemming met De Stem van Bakel, op basis van alle verkregen informatie, de balans op of er voldoende draagvlak is voor een Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Bakel. En zo ja, van welke omvang sprake zou moeten zijn en wat een daarbij passende locatie kan zijn. Dit advies wordt vervolgens aan college en raad ter besluitvorming voorgelegd.

Hartelijke groet,
De Stem van Bakel en gemeente Gemert-Bakel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *