Baokels Triduüm op 4, 5 en 6 juni 2019

Dit jaar vindt op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 juni 2019 voor de 63e keer het triduüm in Bakel plaats. Het triduüm (voorheen ziekentriduüm Bakel) wordt gehouden in de Burg. Diepstratenzaal van de Wilbertsdries te Bakel. De organisatie van het triduüm is in handen van de stichting Baokels Triduüm.

Anno 2019 is het triduüm niet alleen bedoeld voor zieke mensen. Het is ook bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen die door persoonlijke omstandigheden, zoals het overlijden van een naaste, vereenzaming of door andere omstandigheden in een isolement zijn geraakt. Wij bieden drie dagen van bezinning, ontspanning en gezellig samenzijn en stellen vast dat het triduüm binnen de Bakelse gemeenschap in een sociaal/maatschappelijk behoefte voorziet. De jaarlijkse reacties van de deelnemers geven weer dat wij in onze opzet daarin slagen. 

Deelnemers: Jaarlijks kunnen 75 inwoners uit Bakel deelnemen aan het triduüm. 

Om iedereen voldoende ondersteuning en/of begeleiding te kunnen bieden is dit een maximum voor de organisatie. In samenwerking met de huisartsen, dorpsondersteuners en wijkver-pleging wordt door het bestuur van de stichting de deelnemerslijst samengesteld. Deelnemers die zelf niet kunnen komen worden gehaald / gebracht door familie, vrijwilligers. 

Het triduüm in Bakel duurt drie dagen van 14.00 uur tot plm. 20.00 uur. Iedere dag wordt begonnen met een woord- communieviering of H.Mis, terwijl op donderdag in het pro-gramma een traditionele Maria viering is opgenomen. 

Dagelijks is er om plm. 17.30 uur een gezamenlijke maaltijd. Ook is er voldoende ruimte voor ontspanning. Zo wordt ook dit jaar het programma “Bakel Toen en Nu” gebracht en zullen Brabantse liedjes en sketches worden vertolkt door diverse artiesten.

Het triduüm wordt verzorgd door een groot team van vrijwilligers. De belangstelling voor het triduüm is dit jaar zo groot dat er zelfs mensen op een wachtlijst geplaatst moesten worden.

Ondersteuning: Om het triduüm voor iedereen toegankelijk te houden is deelname gratis. Dit wordt mogelijk gemaakt door de huis aan huis collecte in Bakel, een bijdrage uit het kienen in Bakel en de clubkasactie van de Rabobank. Dit jaar mochten we ook een donatie ontvangen van de Rotary Gemert-Bakel-Laarbeek en de stichting SteunWelzijnszorg Helmond.  

Door het wegvallen van een belangrijke hoofdsponsor is binnen de stichting de “Baokels Triduüm Support groep” opgericht. Door hiervan lid te worden adopteert u jaarlijks de kosten van een deelnemer à € 75,=. Het rekeningnummer van de support groep is: 

NL 92 RABO 1339 6618 10 t.n.v. het Baokels Triduüm. Wij hebben geen dure overheadkosten en uw steun, wordt rechtstreeks aan de deelnemers van het triduüm besteed.

 

Wilt u nadere informatie, de stichting Baokels Triduüm is bereikbaar via: Correspon-dentieadres: Neerstraat 1a, 5761 RE Bakel, e-mail baokelstriduum@gmail.com of de telefoonnummers 0492-343481 en 0492-341513. 

               Bestuur Stichting Baokels Triduüm.