Asbestvrij in 2024

Bron: rijksoverheid.nl

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. En voor wanneer asbest weg moet. Zo wil de regering asbestdaken per 31 december 2024 verbieden.

Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten

Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt dit in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe producten zitten, omdat asbestvezels levensgevaarlijk kunnen zijn als u ze inademt.

Plannen om asbestdaken te verbieden

De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 31 december 2024 verboden. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog beoordelen.

Het verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht. Op de website van InfoMil staat meer informatie over de definitie van asbestdak.

Uw asbestdak vervangen

Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te verwijderen.

Gaat u uw asbestdak vervangen? Dan gelden deze regels:

Waar kan asbest nog meer in zitten?

Asbest kan in allerlei materialen of producten van voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Op de website van Infomil staan foto’s met voorbeelden van asbestproducten.

Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook het stappenplan asbest als u asbest heeft ontdekt.

Asbest ongevaarlijk: asbestbeheersplan

Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat asbest vastzit in ander materiaal in een gebouw, zoals in cement? En zijn er geen sloop- of renovatieplannen? Als het niet makkelijk kan beschadigen, is het meestal veilig genoeg. Dan kunnen er geen asbestvezels vrijkomen en kan het asbestmateriaal beter blijven zitten. Wel is het slim als de gebouweigenaar mogelijke gevaren voor werknemers in kaart brengt en evalueert. Bijvoorbeeld in een asbestbeheersplan. Zodat helemaal duidelijk is hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.

De gemeente informeert en handhaaft

Uw gemeente kan zelf extra regels hebben. Vraag het daarom altijd na bij uw gemeente.

De gemeente kan u met een boete dwingen om uw asbestdak te verwijderen. Dat geldt als uw asbestdak al erg beschadigd is.

Voor meer informatie over dit project bij de gemeente Gemert-Bakel zie: https://www.gemert-bakel.nl/projecten/astbestvrij-in-2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *