Consultatiebureau Bakel

Naar aanleiding van de resultaten van de enquete “Consultatiebureau Bakel”, hebben wij onderstaande brief gestuurd naar de Bakelse raadsleden, wethouder Wilmie Steeghs en wethouder Inge van Dijk. De Stem van Bakel gaat in gesprek met de gemeente over het behoud van het consultatiebureau in Bakel.

 

Geachte wethouder en gemeenteraadsleden,

Het Eindhovens Dagblad berichtte enkele weken geleden over het verdwijnen van het consultatiebureau uit Bakel. Er blijft wel een mogelijkheid het spreekuur van de wijkverpleegkundige te bezoeken. Voor het medisch onderzoek, controle van de ontwikkeling en inentingen moeten ouders voortaan naar Gemert. In een begeleidend artikel werd namens de Zorgboog gesteld dat dit niet ten koste zou gaan van de zorg. De Stem van Bakel (DSVB) is het niet eens met verplaatsing van het consultatiebureau en maakt zich grote zorgen over verslechtering van jeugdzorg in Bakel. DSVB heeft hiervoor de volgende argumenten:

  • Het verdwijnen van het consultatiebureau past in een trend waarbij voorzieningen uit de kleine kernen verdwijnen. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid in de kleine kernen.
  • De overgrote meerderheid van de mensen die de enquête van DSVB hebben ingevuld is tegen verplaatsing. Op deze enquête hebben 113 mensen gereageerd. 
  • De kans dat de zorg voor kleine kinderen en hun ouders achteruitgaat door een lagere bezoekfrequentie aan het consultatiebureau. 
  • De kans dat het percentage niet-gevaccineerde kinderen stijgt.

Mensen noemen 2 redenen voor hun bezwaar tegen verplaatsen van het consultatiebureau:

a. vervoersproblemen. DSVB denkt dat het vervoersprobleem zwaarder telt naarmate mensen het sociaaleconomisch slechter hebben; de meest kwetsbaren lopen dus het grootste risico.

b. het verdwijnen van een mogelijkheid voor ouders een netwerk op te bouwen. Dit zal vooral een probleem zijn voor ouders die nog niet zo lang in Bakel wonen. 

Het landelijk vaccinatieprogramma staat in toenemende mate onder druk. Er zijn steeds meer ouders die hun kind niet meer laten inenten. Dat is een gevaarlijke trend omdat het kleine percentage ongevaccineerde kinderen in Nederland altijd beschermd werd door de overgrote meerderheid die wel gevaccineerd was. Als het percentage wel gevaccineerde kinderen daalt tot 90% of lager, valt die bescherming weg en lopen ongevaccineerde kinderen een groot risico op ernstige ziektes. Het RIVM heeft hier al voor gewaarschuwd. In de Jeugdmonitor 2017-2018 van de GGD staat dat in Bakel 5% van alle kinderen geen of niet alle vaccinaties hebben ontvangen. Bij ‘Wat kan beter in Bakel’ staat op nummer 1: verbeteren van het percentage gevaccineerde kinderen. Dit beeld wordt nog eens bevestigd in de Wijkmonitor Gemert-Bakel over 2018. DSVB meent dat het verplaatsen van het consultatiebureau een groot risico inhoudt voor het verder dalen van het percentage gevaccineerde kinderen met alle gevolgen van dien voor de niet-gevaccineerde kinderen.

In tegenstelling tot de opvatting van de Zorgboog is DSVB van mening dat er wel een risico bestaat dat de zorg voor gezinnen met jonge kinderen minder wordt. Het consultatiebureau is van oudsher een voorziening die kleinschalig georganiseerd werd. Dit heeft het grote voordeel dat de verpleegkundigen en artsen bekend waren met de problemen van de gezinnen en dat ze een band op konden bouwen met de ouders. Bekend zijn met cliënten en een band hebben met hen, zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Hoe beter de band, hoe beter de zorg. Daar is wetenschappelijk veel bewijs voor. Verplaatsen van het bureau naar Gemert doet dit grote voordeel van kleinschaligheid te niet. De gemeente heeft hier een grote verantwoordelijkheid.

DSVB hoopt dat u uw besluit ten aanzien van het verplaatsen van het consultatiebureau van Bakel naar Gemert zult heroverwegen. DSVB is te allen tijde bereid met u hierover in overleg te treden.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van DSVB,

Peter Lucassen, voorzitter

Eén gedachte over “Consultatiebureau Bakel”

  1. marjo vd zanden schreef:

    Fijn dat er op nieuw aandacht voor is. Duidelijk verhaal. Ik ben het er zeer mee eens.

Reacties zijn gesloten.