Weer Week van de Goede Doelen in Bakel

In Bakel start ook dit jaar de Week van de Goede Doelen.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Een terugblik: In 2013 zijn de contactpersonen van de reeds collecterende goede doelen in Bakel en een lid van het Dorpsoverleg bij elkaar geweest.

De conclusie was dat het voor velen steeds moeilijker werd om collectanten te vinden. Enkele collectes dreigden hierdoor op korte termijn te verdwijnen.

Ook werden de vele collectes niet altijd als prettig ervaren door onze dorpelingen.

Bijna elke week iemand aan de deur voor één of ander goed doel!

Het besluit is toen genomen om ook in Bakel voor een aantal landelijke collectes gezamenlijk  te collecteren. In de afgelopen jaren heeft de Week van de Goede Doelen reeds plaatsgevonden en met succes.

Dit jaar vindt de Week van de Goede Doelen plaats op dinsdag 2 april en donderdag 4 april.

Welke Goede Doelen doen er mee?

Alle landelijke collectes waarvoor de afgelopen jaren in Bakel is gecollecteerd:

Ned. Brandwonden Stichting, HandicapNL, Ned. Hartstichting, Jantje Beton, KWF, Longfonds, Nat. MS fonds, Nat. Epilepsiefonds, Nierstichting, ReumaNederland, Ned. Rode Kruis,     Maag Lever Darmstichting, St. Alzheimer Ned., Nat. Vereniging De Zonnebloem, Vastenactie, Nat. Fonds Kinderhulp.

N.B. 

– Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds heet nu voortaan HandicapNL.

– Reumafonds heet nu ReumaNederland.

Wie doen er niet mee?

Acties vanuit de Basisscholen, loterijen en acties van Bakelse verenigingen blijven hun eigen inzameling voortzetten. U kunt hen gewoon aan de deur verwachten.

Waarom Week van de Goede Doelen?

Een belangrijke reden is de continuïteit van de collectes op deze wijze te waarborgen.

In omliggende dorpen binnen en buiten de gemeente Gemert-Bakel is dit initiatief al eerder genomen en de ervaringen zijn zeer positief.

Meerdere berichtgeving m.b.t. de Week van de Goede Doelen volgt nog.

Namens de stuurgroep:

Voorzitter: Bart Mikkers Tel: 06-48341971

Email: weekvandegoededoelenbakel@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *