Vliegbasis de Peel – Op de Kempkesberg

Heemkundekring Bakel en Milheeze
Heemkamer, Gildepad 1 5761BG  Bakel

 

 

Maandag, 10 december 2018
Aanvang: 20.30u
Inloop: 20.00u
De Schans, Milheeze

Lezing door Ruud Wildekamp

Toen de gemeente Gemert op 1 januari 1997 fuseerde met de buurgemeente Bakel en Milheeze had de nieuwe gemeente Gemert –Bakel direct een kwart van een vliegveld op haar grondgebied. De andere driekwart zijn gelegen in de gemeente Venray in Limburg. Tijdens deze gemeentelijke herindeling was dit vliegveld, dat de naam De Peel droeg, al niet meer als dusdanig en gebruik. Het voormalige vliegveld De Peel heette op dat moment Luchtmachtbasis De Peel. Verdere bezuinigingen binnen defensie leidde tot haar huidige naam, luitenant-generaal Best kazerne.

De eerste militaire activiteit op het terrein was het graven van het Defensiekanaal als deel van de Peel-Raamstelling. Tijdens de Duitse bezetting werd direct naast het terrein een grote radarpost ingericht. Talloze geallieerde bommenwerpers werden neergeschoten door jachtvliegtuigen gestuurd door deze radarpost. Toen de Duitsers waren vertrokken hebben nog heel even Canadezen het gebied bezet. Het bleef aan de Bakelse kant boerenland. Het deel Venray was nog niet ontgonnen. Met het oprichten van de NAVO werd het terrein gevorderd voor een vliegveld.

Aandacht wordt besteed aan de aanleg en het gebruik door vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Maar niet allen dat, ook wordt de natuurwaarde van het gebied bekeken. Ook de wijzigingen in het gebruik van het veld tijdens de jaren van bezuiniging op Defensie zullen onder de loep worden genomen.

Entree voor niet leden: € 2.50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *